آستین

آستین - تصویر 1

اطراف الگوی آستین را رولت و نام‌گذاری کنید. خطی موازی تاج آستین به فاصله 3 تا 4 سانتی‌متر از سرشانه رسم می‌کنیم (AO). از نقطه A‌ تا F‌ و A‌ تا M‌ برابر با 1 سانتی‌متر می‌باشد. نقطه F‌ و M را به نقطه O وصل می‌کنیم. FG و GH و MK و KN هر کدام برابر با 3 تا 4 سانتی‌متر می‌باشد.

این نقاط را مانند شکل به خطی که موازی تاج آستین رسم کرده بودیم، وصل می‌کنیم. مقدار MOF قیچی شده و دور ریخته می‌شود. نقاط ES و DT برابر با یک چهارم DE به علاوه 5/0 تا 5/1 سانتی‌متر می‌باشد (بستگی به گشادی آستین دارد).

آستین - تصویر 2

نقاط O و G´ و H´ و K´ و N´ مانند شکل قیچی می‌شود و به اندازه‌ای اوازمان می‌دهیم تا به یک خط صاف تبدیل شود.

آستین - تصویر 3

8 تا 10 سانتی‌متر پایین‌تر از حلقه آستین یک خط به موازات خط بازو رسم می‌کنیم. این خط قیچی می‌شود. در ضمن خط مرکز آستین هم قیچی می‌شود و به مرکز آستین حدوداً 3 تا 4 سانتی‌متر اضافه می‌کنیم و 1 تا 5/2 سانتی‌متر هم به کاپ آستین اضافه می‌شود (O´).

فاصله XO برابر با XO´ و ZO برابر ZO´ باشد. با کم و اضافه کردن اوازمان‌ها می‌توانید این اندازه‌ها را برابر و مساوی کنید. در همین مرحله مقدار پیلی که 3-2 سانتی‌متر می‌باشد را به نوار بالای آستین اضافه می‌کنیم.

آستین - تصویر 4 آستین - تصویر 5

این شکل رولت شده شکل 3 می‌باشد که تعدادی از حروف و خط‌ها برای سهولت در تهیه الگو حذف شده است.

تاج آستین اولیه را روی شکل طوری طراحی کنید که از نقطه O´ و Ae و h.Ae بگذرد.

تکه شماره 1 و 3 را رولت می‌کنیم و قسمتی که رنگی شده باید دوباره رولت شود و از سمت yy´ روی yy´ قرار می‌گیرد که این خط تا می‌باشد. هر کاری که برای یک انجام دادیم، برای تکه شماره 3 هم انجام می‌دهیم.

تکه شماره 2 از شکل 5 از تکه شماره 2 از شکل 4 رولت می‌شود.

مراحل دوخت

تکه‌های 1و2و3 را برش می‌زنیم. قسمت‌های رنگی شده 1و3 می‌تواند لایی داشته باشد. خط تای آستین را اتو می‌زنیم که خط تا مشخص شود. تکه 1 را طوری روی تکه شماره 2 قرار می‌دهیم که P´ روی P و Y روی Y´ و T و T´ قرار بگیرد و این قسمت را چرخ می‌کنیم. به رو برمی‌گردانیم و اتو می‌زنیم. تکه شماره 3 را به همین طریق انجام می‌دهیم. قسمت B و Ae شماره 1 را روی شماره B و Ae‌ شماره 2 قرار می‌گیرد و به سمت تاج آستین کوک می‌زنیم. در قسمت تاج آستین یک پیلی از نوار شماره 1و3 به وجود می‌آید که به تاج آستین وصل می‌شود. در این مرحله بالاتنه و آستین به هم دوخته می‌شود.


کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه