آماده کردن الگو برای برش

۱-الگوی دامن اولیه را از پارچه متقال یا پارچه اصلی با اضافه درز زیاد تهیه کنید

۲-ایراد اندام را بعد از پرو مشخص کنید

۳-روی الگو ایراد اندام را رفع کنید

۴-الگوی اصلاح شده را روی پارچه اصلی قرار دهید میزان اضافه درز در

 پارچه اصلی :

خط کمر:۱ سانتیمتر

خط پهلو: ۲ سانتیمتر

خط لبه دامن:۳تا۵ سانتیمتر

خط وسط پشت: ۲تا ۵ سانتیمتر

۵-دقت کنید که در مدلهای مختلف دامن از الگوی اولیه بعد ازرفع  ایراد اندام

  استفاده کنید  

آماده کردن الگو برای برش - تصویر 1

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه