آموزش تکه‌دوزی روی شال

1-ابتدا الگوها را از صفحه.........کپی کرده ،تکه های چرم را در چند رنگ آماده کنید.

2- الگوها را روی تکه های چرم(ازپشت پارچه) قرار داده و کپی کنید .

.3- اطراف الگوها را برش بزنید.

3- طرح را ابتدا با زانفیکس روی شال ثابت کنید.

4- اطراف حاشیه طرح را دندان موشی بزنید.

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه