آموزش دوخت پرده 2

والان آرکی شیوا

میزان پارچه مورد نیاز والان

عرض پرده + 2 سانتی متر

قد والان 60 سانتی متر + 2 سانتی متر

مثال:

پرده خور 200 سانتی متر + 2 سانتی متر = 202 سانتی متر

قد والان 60 سانتی متر + 2 سانتی متر = 62 سانتی متر

بنابراین به یک تخته پارچه به ابعاد 202 و 62 سانتی متر نیاز است.

برش و دوخت والان شیوا

لوازم مورد نیاز:

میله پرده به طول 200 سانتی متر

یراق با عرض 5/1 سانتی متر

یراق منگوله ای

کش نیم سانتی 8 متر

نوار پرده 4 نخه

گیره پرده

پارچه برای قسمت کریت به ابعاد 400 سانتی متر × 32 سانتی متر

پارچه برای والان به ابعاد 200×62 سانتی متر

لایی لایکو چسب دار به ابعاد 200×60 سانتی متر

پارچه والان: ساتن خشک، ساتن تاخته، مخمل، توئید ضخیم و .......

پارچه کریشت: ساتن ابریشم، حریر ارگانزای ضخیم، مخمل و .......

1- با توخه به نمودار 1 الگوی والان را طراحی نمایید.

2- پارچه را به طرف پشت تا زده تا ابعاد 101×62 سانتی متر را تشکیل دهد.

3- الگو را روی لایی قرار داده و بدون زاپاس برش بزنید.

4- لایی برش خورده را روی پارچه قرار داده به طوریکه قسمت چسب دار لایی به طرف پشت پارچه قرار بگیرد.

5- لایی را به پشت پارچه بچسبانید.

6- اطراف پارچه را از کنار لایی با دقت برش بزنید به طوریکه والان 2 سانتی متر زاپاس بماند.

7- اطراف کار را اورلوک دوزی نمائید.

8- 2 سانتی متر زاپاس بالای والان را به طرف پشت والان برگردانده و اتو نمائید.

9- به قسمت بالای والان نوار پرده بدوزید.

10- باتوجه به نمودار 2 پارچه مورد نیاز کریت را آماده نمائید.

11- کش نیم سانتی را 4 قسمت ، 2 متری نموده و از هم جدا نمائید.

12- روی خطوط ترسیم شده روی پارچه را کش دوزی نمائید.

13- خطوط دوخته شده آماده کریت را روی خطوط ترسیم شده روی والان قرار داده و با سوزن ثابت نمائید.

14- روی خطوط کش دوزی شده یکبار چرخ نمائید تا پارچه کریت به والان دوخته شود.

15- اطراف کار را مانند تصویر یراق بچسبانید.

16- والان را روی میله پرده نصب نمائید.

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه