آموزش دوخت پرده 6

پردة مجلل یا کتیبه ای

متراژ پارچة مورد نیاز پردة مجلل:

عرض پرده خور × 5/1 برابر

طول پرده خور × 2تا 5/1 برابر

مثال :

عرض پرده خور 200 س.م

طول پرده خور 280 س.م

عرض نهایی پرده س.م 300= 5/1 × 200

طول نهایی پرده س.م 560 = 2 × 280

با توجه به اینکه عرض پارچه های مناسب این پرده 150 س.م می باشد .

برش ودوخت پردة مجلل

لوازم موردنیاز :

نوار پردة یک نخه یا دو نخه

نوارپردة چهار نخه

میلة پرده به طول 2 متر

گیرة پرده 20 عدد

پارچة ساتن ، ساتن چروک ، ارگانزا و .....

باعرض 300 س.م وطول 564 س.م

1- لبة کناری پرده را با عرض 3 س.م بدوزید.

2- درزهای دوخته شده رااطو کنید و لبة پرده را هم با عرض 3 س.م بدوزید ،در صورت تمایل زیشه دوزی نمایید.

3- پارچه را روی یک سطح صاف پهن کنید وعرض پارچه را تقسیم برتعداد مورد نظرکنید وبا صابون علامت گذاری کنید.

مثال: 4 قسمت شود 75 = 4 ÷ 300

4- بعد از اینکه خطوط را روی طول پارچه علامت گذاری کردید، مانند نمودار(شکل 1) نوار پرده یک نخه یا دونخه را روی این خطوط قراردهید به طوری که از لبة بالا 50الی 70 س.م پایین تر قرار بگیرد و دو طرف نوار پرده را بدوزید.

5- بالای پرده را هم مانند درس شماره 1 نوار پرده بدوزید.(شکل 2)

6- نخ نوا ر پرده ها ی عمودی را آن قدر بکشید که به اندازه طول پرده خور شود چین ها را مرتب کنید ونخ های اضافی نوارهای پرده را درقسمت پشت پرده مخفی کنید تا درموقع شست وشو بتوانید چین ها را باز وسپس به صورت اولیه مرتب کنید.

7 – نخ های نوار پرده بالای پرده را آن قدربکشید که به اندازة طول میله پرده شود پرده را درمحل خود نصب وچین ها را مرتب کنید.

آموزش دوخت پرده 6 - تصویر 1 آموزش دوخت پرده 6 - تصویر 2

والان شال با گوشواره سرخود:

طریقه اندازه گیری والان:

آموزش دوخت پرده 6 - تصویر 3

با توجه به نمودار 1 قسمت گردن والان و گوشواره ها را با ریسمان سربی اندازه گیری نمائید.

A و B : قسمت گردن والان می باشد که اصولاً از لبه بالائی میله پرده ( O- O‌ ) 10 الی 30 سانتیمتر فاصله دارد که اصطلاحاً به این نقاط گردن والان گفته می شود.

A و D‌ و B و C: طول گوشواره های والان می باشد که به دلخواه ( کوتاه یا بلند ) اندازه گیری می شود.

اندازه گیری پارچه مورد نیاز والان با گوشواره سرخود:

عرض گردن والان برای پارچه های ساتن منهای 5 سانتیمتر می شود.

عرض گردن والان برای پارچه های چروک و حریر منهای 10 سانتیمتر می شود.

مثال:

گردن والان: 180 سانتیمتر منهای 5 سانتیمتر= 175 سانتیمتر

335=80+80+175 سانتیمتر

بنابراین به پارچه ای به ابعاد 340×140 سانتیمتر نیاز داریم.

جنس پارچه: ساتن، ساتن چروک، مخمل، حریر و...

لوازم مورد نیاز:

میله پرده به طول 160 سانتیمتر

نوار یراق:

نوار زیپ چسبان:

طریقه رسم الگو و برش والان شال با گوشواره سرخود

پارچه را طوری تا بزنید که ابعاد آن 170×140 سانتیمتر ( نقاط 7-1 ) شود و ترکی پارچه در قسمت بالا و پایین خط تا شده قرار بگیرد.

از سر تای بسته پارچه ( نقطه 1 ) به اندازه گردن والان علامت زده تا نقطه 2، بدست آید.

از نقطه 2، خطی به لبه پارچه عمود نمائید تا نقاط 2-1 تشکیل شود.

نقطه 2-3: 20 سانتیمتر

از نقطه 3، خطی اریب به نقطه 2، رسم نمائید و توجه فرمائید که چین های والان روی خطوط 3-2 تا می شوند.

6و5: 10 سانتیمتر، از نقطه 6، به نقطه 7، خطی رسم نمائید.

نقاط 7و6و5، دور ریز شود.

خط 3-2، روی قسمت دیگر پارچه هم قرینه سازی شود. ( نمودار 2 )

آموزش دوخت پرده 6 - تصویر 4

دوخت والان شال با گوشواره سرخود:

1- لبه های کناری والان را اورلوک دوزی نمائید.

2- نوار یراق را به لبه های کناری و لبه پایین والان بدوزید.

3- روی خط 3-2، با دقت تعداد چین ها را علامت بزنید.

4- چین ها را به صورت پیلی باد بزنی روی هم تا بزنید و روی آنها را چرخ کنید.

5- والان آماده شده را روی میله پرده با استفاده از زیپ چسبان نصب و گوشواره ها را مرتب کنید.

6- چین های والان را مرتب و در صورت تمایل از اسپری حالت دهنده استفاده نمائید.

7- در صورت علاقه می توانید 2 عدد گل رز آماده نموده و در طرفین والان نصب نمائید.

8- در صورتی که مایل باشید گل رز مناسب این والان به شما آموزش داده شود می توانید با ما تماس حاصل فرمائید تا در شماره های بعدی گل این پرده هم به شما آموزش داده شود.


کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه