آموزش گام به گام خیاطی به روش مولر 10

انتقال پنس‌ سرشانه و پنس کمر به خط وسط جلو در کمر

از برجستگی سینه به خط کمر در وسط جلو وصل می‌کنیم، پنس سرشانه و پنس کمر را می‌بندیم و خط رسم شده را قیچی می‌کنیم، در نتیجه پنس جدید ایجاد می‌شود که این مدل برای افرادی‌که سینه‌های کوچک دارند مناسب است. این مدل باید با پارچه راه راه برش شود تا زیبایی مدل، دوچندان گردد. ( شکل 1 و 2 )

آموزش گام به گام خیاطی به روش مولر 10 - تصویر 1    آموزش گام به گام خیاطی به روش مولر 10 - تصویر 2    آموزش گام به گام خیاطی به روش مولر 10 - تصویر 3

انتقال پنس سرشانه و کمر به خط وسط جلو با برش

از برجستگی سینه به خط وسط جلو عمود می‌کنیم ( شکل 3 ). با بستن پنسها و چیدن این خط در وسط جلو اوزمان ایجاد می‌کنیم. ( شکل 4 ). موقع برش، خط سینه تا کمر را روی دولای بسته پارچه قرار می‌‌دهیم و اضافات را برش می‌دهیم. دوخت این مدل با پارچه راه راه زیبا می‌شود. در قسمت بالای سینه راه پارچه را به صورت اریب قرار می‌دهیم و اگر موقع برش از خط سینه تا هلال یقه روی دولای بسته پارچه قرار گیرد قسمت زیر سینه لباس به صورت جناغی و اریب قرار می‌گیرد. مانند ( شکل 5 و 6 )

آموزش گام به گام خیاطی به روش مولر 10 - تصویر 4    آموزش گام به گام خیاطی به روش مولر 10 - تصویر 5   آموزش گام به گام خیاطی به روش مولر 10 - تصویر 6    آموزش گام به گام خیاطی به روش مولر 10 - تصویر 7

یقه دراپه

از انتقال پنسها به هلال یقه می‌توان انواع یقه دراپه را طراحی کرد. ابتدا پنس سرشانه را به پنس کمر منتقل می‌کنیم و از ابتدای سرشانه به تناسب مدل دلخواه بازی یقه را تا نقطه A داخل می‌شویم و از برجستگی سینه ( نقطه 14 ) به خط وسط جلو عمود رسم می‌کنیم؛ نقطه B و از این نقطه 5 سانتیمتر تا نقطه ´B به پایین علامت می‌گذاریم و از ´ B به A‌ مستقیم وصل می‌کنیم. این خط را چیده و از ´ B به نقطه 14 وصل می‌کنیم ( شکل 7 ) با چیدن این خط و بستن پنس کمر جدید در خط وسط جلو اوزمان ایجاد می‌شود، از نقطه B‌ به خط کمر در وسط جلو وصل می‌کنیم و از B‌ به بالا امتداد می‌‌دهیم و از نقطه A‌ به امتداد این خط عمود می‌کنیم تا نقطه C‌ به دست ‌آید که خط یقه جدید می‌باشد و برای سجاف یقه از نقطه C مساوی 10 سانتیمتر پایین می‌آییم ( نقطه ´ C ) و از A‌، 4 سانتیمتر از سرشانه داخل می‌شویم( نقطه ´C ) دو نقطه C‌ و ´C را به صورت هلال بهم وصل می‌کنیم. خط جدید یقه AC را تا کرده و سجاف یقه را رولت می‌کنیم مطابق ( شکل 8 ) و از تاپ برای زیر لباس مطابق شکل 9 استفاده خواهیم کرد.

آموزش گام به گام خیاطی به روش مولر 10 - تصویر 8   آموزش گام به گام خیاطی به روش مولر 10 - تصویر 9    آموزش گام به گام خیاطی به روش مولر 10 - تصویر 10

یقه جلو با پنس

پنس سرشانه را به پنس کمر منتقل می‌کنیم و از ½ هلال یقه ( نقطه A‌ ) جلو به برجستگی سینه وصل می‌کنیم. از ½ این خط به طرفین 2 سانتیمتر علامت می‌گذاریم که نقاط B‌ و ´B‌ بدست می‌آید، از این نقاط به برجستگی سینه وصل می‌کنیم و از B و ´B به C و´C که به فاصله 2 سانتیمتر از نقطه A‌ می‌باشد وصل می‌کنیم ( شکل 10 ) خطوط را از هلال یقه می‌چینیم و پنس کمر را می‌بندیم و مقدار پنس کمر را به نقاط C و A و ´C طوری منتقل می‌کنیم که ½ اوزمان کمر به A‌ منتقل شود ( مطابق شکل 11 ) که طول پنس A از C‌ و ´C بلندتر می‌‌باشد.  مقدار اوزمان را مطابق شکل 12 می‌دوزیم و یا می‌توان به صورت چین سوزنی یقه را دوخت.

آموزش گام به گام خیاطی به روش مولر 10 - تصویر 11    آموزش گام به گام خیاطی به روش مولر 10 - تصویر 12   آموزش گام به گام خیاطی به روش مولر 10 - تصویر 13   

انتقال پنس سرشانه و کمر به خط پهلو

در ابتدا پنس سرشانه را به پهلو منتقل می‌کنیم. از خط کمر مساوی 5 سانتیمتر از خط پهلو به بالا علامت می‌گذاریم ( نقطه A ) و از این نقطه به انتهای پنس کمر به صورت هلال وصل می‌کنیم مجدداً از نقطه A در پهلو 5 سانتیمتر دیگر تا نقطه B‌ به بالا علامت می‌گذاریم و از این نقطه به انتهای پنس پهلو به صورت هلال وصل می‌کنیم ( شکل 13 ) خطوط هلال جدید را می‌چینیم و پنس پهلو و کمر را می‌بندیم و مطابق شکل 14 در پهلو دو پنس جدید به دست می‌آید. ( شکل 15 )

 آموزش گام به گام خیاطی به روش مولر 10 - تصویر 14   آموزش گام به گام خیاطی به روش مولر 10 - تصویر 15   آموزش گام به گام خیاطی به روش مولر 10 - تصویر 16
کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :
sadaf جمعه 28 آذر 1393 ساعت '11:22
بسیار عالی و رسا توضیح دادین
بسیار ممنون از مطالب خوبتون

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه