آموزش گام به گام خیاطی به روش مولر 11

طریقه رسم الگوی آستین

برای رسم آستین به ارتفاع و محیط حلقه آستین در الگوی جلو و پشت بالاتنه و همچنین قد آستین و گشادی کف حلقه آستین نیاز داریم. از نقطه ( 28 به 12 ) ارتفاع حلقه جلو را محاسبه کرده و برای بدست آوردن ارتفاع حلقه پشت، ابتدا از نقطه 19، 5/1 سانتیمتر، که قطر پنس حلقه پشت می‌باشد تا نقطه X پایین می‌آییم و از ( X‌ تا 10 ) ارتفاع حلقه پشت می‌باشد و برای بدست آوردن محیط حلقه آستین با متر ایستاده از ( x تا 28 ) را اندازه می‌گیریم. ( مطابق شکل 1 )

½ مجموع محیط حلقه جلو و پشت و ½ مجموع ارتفاع حلقه جلو و پشت را بدست می‌آوریم و برای رسم آستین ابتدا خط عمودی رسم می‌‌کنیم. ابتدای خط نقطه 1 می‌باشد 1 به 2 مساوی ½ گشادی کف حلقه بعلاوه نیم سانت است. ( برای دور سینه 100 سانتیمتر، گشادی کف حلقه با آزادی 5/1 سانتیمتر 5/12 سانتیمتر می‌باشد که 10 ⁄2 گشادی کف حلقه به علاوه نیم سانت 3 سانت می‌شود ) و 1 به 3 مساوی ½ مجموع ارتفاع است 2 به 4 مساوی با قد آستین و 4 به 5 برگشت روی خط برابر با 2 تا 3 سانت می‌باشد. 5 به 6 = ½( 5 به 3 )+ 5/1 سانتیمتر است و 3 به 7 = ¼ گشادی کف حلقه می‌باشد. از نقاط 2 و 3 و 6 و 4 خطوطی را به سمت راست رسم می‌کنیم. (شکل 2 )

7 به 8 = ½ محیط، منهای نیم سانت می‌باشد و از نقطه 8 به خطوط 3 و 6 عمود رسم می‌کنیم. نقاط 9 و 10 به دست می‌آید ( شکل 2 ). 2به11= ½ ( 2 به 8 )+ 1 سانت است و 2 به 12= ½ ( 2 به 11 ) می‌باشد و نقطه 11 محل اتصال آستین به سرشانه است (9به13)=(2به11) می‌باشد. از نقطه 13 مساوی نیم سانت بالا رفته و خطی کوتاه و موازی با خط 9 به 3 رسم می‌کنیم. 8 به 14=¼ گشادی کف حلقه بعلاوه نیم سانت را علامت می‌زنیم. نقطه 15 در ½ خط (7به 12 ) قرار دارد. نقطه 14 را به 11 و 15 را به 11 وصل می‌کنیم. از ½ خط ( 14 به 11 ) مساوی 1 سانت به بالا علامت گذاشته و از ½ ( 15 به 11 ) به اندازه 2/1 سانت به سمت بالا علامت می‌گذاریم و هلال حلقه آستین از 14 تا 15 را طوری رسم می‌کنیم که از نقاط بالا رفته و از نقطه 11 بگذرد. از نقطه 14، روی خط ( 14 به 11 ) به اندازه نیم سانت داخل شده و از این نقطه به اندازه نیم سانت بالا می‌رویم و از نقطه 13 رسم می‌کنیم. از نقطه 14 با هلالی مختصر طوری رسم می‌کنیم که 5/6-6 سانتیمتر پایین‌تر از خط جدید مماس شود و در ادامه مماس به خط کوتاه شود و تا نقطه 7 ادامه می‌دهیم.

اندازه 6 به 16= 5 به 17 می‌باشد که برابر با 5/1 سانت است و 7 به 16 و 16 به 17 را بهم وصل می‌کنیم و از 10 تا 18 مساوی 1 سانت داخل می‌شویم. 17 به 19 مساوی 11 سانت است که برابر با ½ مچ بعلاوه آزادی می‌باشد. از 19 به 18 و از 18 به 14 وصل می‌کنیم. از نقطه 7 روی هلال ( برابر با هلال  50 تا 11₁ در حلقه جلو در شکل 1 ) تا نقطه 20 اندازه می‌زنیم. فاصله ( 20 به 3 ) روی خط افقی را اندازه زده این مقدار از نقاط 16 و 17 داخل می‌شویم نقاط 21 و 22 به دست می‌آید ( شکل 3 ).

آموزش گام به گام خیاطی به روش مولر 11 - تصویر 1          آموزش گام به گام خیاطی به روش مولر 11 - تصویر 2             آموزش گام به گام خیاطی به روش مولر 11 - تصویر 3
برای کامل شدن الگوی نهایی آستین در قسمت جلو، فاصله 6 به 16 چیده می‌شود و خطوط 7 به 16 و 16 به 17 به زیر تا می‌شود و هلال 7 به 20 و خطوط 20 به 21 و 21 به 16 رولت می‌شود ( شکل 4 ).
آموزش گام به گام خیاطی به روش مولر 11 - تصویر 4

در مرحله بعدی خط 21 به 22 و 22 به 17 و خط 21 به 16 را رولت می‌کنیم و قسمت جلوی آستین کامل می‌کنیم (شکل 5 ).

آموزش گام به گام خیاطی به روش مولر 11 - تصویر 5
برای قسمت پشت خط 14 به 18 تا می‌کنیم و مستقیم تا دم دست ادامه می‌دهیم و هلال ( 14 به 20 ) و خط 20 به 21 و 21 به 20 و خط مچ 19 به 22 و 19 به 18 را رولت می‌کنیم ( شکل 6 )


آموزش گام به گام خیاطی به روش مولر 11 - تصویر 6
و شکل نهایی آستین با پنس عمودی در قسمت پشت آستین به دست می‌آید و انتهای پنس آستین روی خط آرنج قرار می‌گیرد که برای زیبایی در موقع دوخت 2 سانت از طول آن کم می‌‌کنیم و همچنین انتهای پنس، 1 سانت به طرف پشت کشیده می‌شود ( شکل 7 ).

آموزش گام به گام خیاطی به روش مولر 11 - تصویر 7

آستین با پنس افقی

آستین اولیه را رولت می‌کنیم و خط آرنج در قسمت پشت تا انتهای پنس عمودی را قیچی می‌کنیم و پنس مچ را می‌بندیم، در نتیجه در خط برش اوازمان به وجود می‌آید که به صورت پنس دوخته و یا مانند پیلی تا می‌خورد و بعد دوخت می‌شود. ( شکل روبرو )

آموزش گام به گام خیاطی به روش مولر 11 - تصویر 8

آستین کوتاه چین‌دار

از خط آرنج در الگوی اولیه آستین به تناسب مدل، بالا می‌رویم و خطی به موازات آرنج رسم می‌کنیم. این خط چیده می‌شود و از نقطه 11 به خط جدید عمود رسم می‌کنیم  و این خط را از بالا می‌بریم. اوازمان 8-6 سانت را طوری داده که از خط وسط آستین 4-3 سانت فاصله داشته باشد. از خط وسط آستین 4-3 سانت بالا رفته و هلال جدید را رسم می‌کنیم و خط لبه آستین را هلالی مختصر رسم می‌کنیم. 11 به O و 11₁  ‌به O برابر 4-3 سانت می‌باشد و OO´‌= 4-3 سانت است.

آموزش گام به گام خیاطی به روش مولر 11 - تصویر 9

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :
مریم دوشنبه 11 خرداد 1394 ساعت '23:0
واقعا خسته نباشید مرسی از لطفتون
ادامه بدید
فاطمه جمعه 29 خرداد 1394 ساعت '5:27
با سلام اموزش خياطي ب روش مولر خيلي خوب بود فقط از يازده جلسه جلسات٥،٦،٧عكس هايش باز نشد اگر امكانش هست اين سه جلسه را به همراه عكس ايميل كنيد
ممنون

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه