آموزش گام به گام چهل تکه دوزی 10

بشقاب رنگین

به سلیقه خودتان چند رنگ پارچه انتخاب کنید. الگو 1 را بر روی پارچه‌ها گذاشته و 16 عدد از آن بکشید و همان فاصله mm 7/0 را برای برش جا بگذارید. تکه‌ها را دوتا دوتا به هم سنجاق کنید و به صورت بخیه به یکدیگر وصل کنید. سپس هر دو جفت را به هم وصل کنید و به هم ترتیب دو ربع دایره و در انتها دو نیم دایره را به هم بدوزید.

آموزش گام به گام چهل تکه دوزی 10 - تصویر 1

*همه درزها را به یک طرف اتو کنید. شکل 1

آموزش گام به گام چهل تکه دوزی 10 - تصویر 2

حالا روی لبه خارجی را از محل خط کشی با دقت کوک بزنید. سپس از محل کوک‌ها لبه کار را به سمت داخل برگردانید و اتو کنید. پارچه زمینه مناسبی را به ابعاد 40×40 سانتیمتر را انتخاب نموده،‌ کار را به آن سنجاق کنید و لبه‌های خارجی را به زمینه پس‌دوز نمایید. شکل 2

آموزش گام به گام چهل تکه دوزی 10 - تصویر 3 آموزش گام به گام چهل تکه دوزی 10 - تصویر 4 آموزش گام به گام چهل تکه دوزی 10 - تصویر 5

برای دوخت تکه وسط نیز از الگوی دایره استفاده کنید. الگو 2 را روی پارچه گذاشته و دور آن را خط بکشید و به فاصله mm 7/0 از الگو پارچه را قیچی کنید. فاصله بین محل خط کشی تا لبه پارچه را کوک بزنید الگو را وسط آن قرا�� دهید و نخ کوک را بکشید تا لبه‌های به سمت داخل کار برگردد و روی آن را اتو بکشید و مقوا را از داخل آن بردارید.

آموزش گام به گام چهل تکه دوزی 10 - تصویر 6

دایره را روی مرکز کار گذاشته و با دقت به کار پس‌دوزی نمایید. کارتان را روی پشم شیشه و آستر پهن کنید و آن را با مطلسه‌دوزی تکمیل نمایید. جهت آماده سازی کوسن برای پشت کار شما به دو تکه پارچه به ابعاد 20×40 و 30×40 سانتیمتر نیاز دارید. لبه هر کدام از تکه‌ها را از یک طرف به سمت داخل برگردانید و روی آن را دوخت کنید. بر روی پشت کار اصلی ابتدا تکه بلند را و سپس تکه کوتاه را روی آن قرار دهید. تکه‌ها را به وسیله سنجاق به کار وصل کنید و دور آن را مغزی نمایید و یا به وسیله خودتان با وسایل تزئینی آن را تکمیل نمایید.

آموزش گام به گام چهل تکه دوزی 10 - تصویر 7 آموزش گام به گام چهل تکه دوزی 10 - تصویر 8 آموزش گام به گام چهل تکه دوزی 10 - تصویر 9 آموزش گام به گام چهل تکه دوزی 10 - تصویر 10

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه