آموزش گام به گام چهل تکه دوزی 15

نام طرح= بلوک سنتی

مقدار پارچه مورد نیاز

پارچه زمینه 5/1 متر

پارچه آبی 5/0 متر

پارچه قرمز 1 متر

پارچه زرد 5/0 متر

برش پارچه‌ها

پارچه زرد مربع 5/11 سانتیمتر

پارچه آبی و زمینه باند به عرض 5/6 سانتیمتر

پارچه قرمز و زمینه مربع 5/12 سانتیمتر برای دوخت مربع دو رنگ

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه