الگوی اولیه بالاتنه جلو و پشت

الگوی جلو :

یک خط  عمودی فرضی میکشیم که خط مرکزی جلو است . از پایین خط به طرف بالا اشروع میکنیم ابتدا اندازه  قد باسن بالا میرویم که خط کمر میشود سپس از خط کمر بلندی بالاتنه بالا میرویم که خط گردن میشود . بین خط گردن و خط کمر را نصف میکنیم خط سینه میکشیم - بین خط گردن و سینه را نصف میکنیم خط کارور میکشیم - از خط گردن گشادی گردن را داخل میشویم که از یک ششم دور گردن به اضافه یک بدست میاد. از گشادی گردن بلندی گردن را بالا میرویم که از یک ششم دور گردن به اضافه دو به دست میاد . از بلندی گردن اندازه سرشانه داخل میشویم  سپس شیب سر شانه پایین میاییم که ۴ است . روی خط کارور نصف کارور داخل میشویم . روی خط سینه یک چهارم دور سینه به اضافه ۲ داخل میشویم . روی خط باسن یک چهارم دور باسن داخل میشویم . انتهای سرشانه رابه کارور سپس به سینه سپس به باسن وصل میکنیم.

الگوی پشت  :

یک خط عمودی فرضی میکشیم که خط مرکزی پشت میباشد . از پایین خط به طرف بالا شروع میکنیم ابتدا اندازه قد باسن بالا میرویم خط کمر میشود . از کمر قد بالاتنه بالا میرویم خط گردن میکشیم . بین خط گردن وخط کمر رو نصف میکنیم خط سینه میکشیم . سپس بین خط گردن وخط سینه نصف میکنیم خط کارور میکشیم . از خط گردن بلندی گردن را بالا میرویم از انتهای بلندی گردن گشادی گردن را داخل میشویم . از انتهای گشادی گردن اندازه سرشانه داخل میشویم سپس شیب سرشانه پایین میاییم دوباره روی شیب سرشانه اندازه میزنیم . از انتهای سرشانه خطی صاف تا کارور میکشیم . روی خط سینه یک چهارم دور سینه داخل میشویم . روی خط باسن یک چهارم دور باسن داخل میشویم .

برچسب‌ها: انواع بالاتنه, بالاتنه جلو و پشت

منبع جهت مطالب بیشتر و سفارش دوخت لباس : alidouz.blogfa.com 

نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه