الگوی دامن تنگ

الگوی جلو: مستطیلی به طول قد دامن و عرض یک چهارم دور باسن میکشیم . از قسمت بالای جلو ۹ سانت داخل شده ساسون ۳ سانتی به طول ۱۰ الی ۱۳ میکشیم . از پهلو ساسون ۲ سانتی به طول قد باسن داخل میشویم .

الگوی پشت : مستطیلی به طول قد دامن و عرض یک چهارم دور باسن میکشیم . از پهلو و پشت دامن ساسون ۲ سانتی به طول قد باسن داخل میشویم . بین ۲ ساسون  پشت ساسون ۳ سانتی به طول ۱۲ الی ۱۵ میکشیم .

برای افراد شکم دار و باسن برجسته طول ساسون های جلو وپشت را کوتاه تر میکشیم .

برچسب‌ها: انواع دامن, دامن تنگ

منبع جهت مطالب بیشتر و سفارش دوخت لباس : alidouz.blogfa.com 

نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه