الگوی دامن

 

www.khayyat.blogfa.com

دور باسن را تقسیم به 2 کنید خط کمر بدست می‌آید. (نقطه A-B)

قد دامن را از نقاط A-B به سمت پایین رسم کنید و کادر را تکمیل کنید.

خط کمر را تقسیم به 2 سپس به اضافه 1 کنید و از نقطه B به سمت چپ مشخص کنید.

 (نقطه C) خط آنرا تا پایین ادامه دهید. نقطه D که خط پهلو می‌باشد.

از نقاط A-B قد باسن را به طرف پایین مشخص کنید و خط افقی آنرا رسم کنید. نقاط (E-F). که این خط باسن بزرگ نامیده می‌شود.

فاصله نقاط A-E را تقسیم به 2 کنید و خط را رسم کنید (نقاط J-H) که خط باسن کوچک نامیده می‌شود.کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه