الگو تاب زیر سینه برشدارالگو تاب زیر سینه برشدار - تصویر 1

2 تا ساسون یک سانتی در یقه و یک ساسون یک سانتی در حلقه روی الگو میبندیم برای جلوگیری از لقی یقه


الگو تاب زیر سینه برشدار - تصویر 2


در زیر ساسون لقی روی الگو بستیم 

در نتیجه ساسون زیر سینه رو داریم الگو تاب زیر سینه برشدار - تصویر 3الگو تاب زیر سینه برشدار - تصویر 4

الگو تاب زیر سینه برشدار - تصویر 5الگو تاب زیر سینه برشدار - تصویر 6

برچسب‌ها: انواع تاب, زیر سینه برشدار چپ وراستی, اموزش خیاطی, بالاتنه

منبع جهت مطالب بیشتر و سفارش دوخت لباس : alidouz.blogfa.com 

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه