الگو دامن لاله

شکل زیر الگوی پشت دامن خمره ای ست 

الگو دامن لاله - تصویر 1

شکل زیر الگوی جلو دامن خمره ای است

از قسمت خط وسط جلو به اندازه 10 الی 15 سانت اضافه میکنیم برای روی هم گرد جلو

در قسمت کمر به سمت پهلو اوزمان میخورد تعداد اوزمان بستگی به تعداد پیلی های دلخواه میباشد

میزان هلال پایین جلو نیز دلخواه میباشد

 الگو دامن لاله - تصویر 2

 فاصله بین پیلیها و عرض پیلی ها نیز دلخواه میباشد

در اینجا فاصله بین پیلی 4 الی 5 سانت و عرض پیلی 4 سانت میباشد

الگو دامن لاله - تصویر 3 

برچسب‌ها: انواع دامن, دامن لاله, اموزش خیاطی, الگو

منبع جهت مطالب بیشتر و سفارش دوخت لباس : alidouz.blogfa.com 

نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه