الگو یقه نامزدی

برای این مدل به پارچه کشی به اندازه 60 سانت نیاز است
الگو مانند زیر میکشید
از قسمت جلو روی چهار لای بسته قرار میگیره
الگو یقه نامزدی - تصویر 1


بعد از برش بصورت 2لا بازمیکنید
قسمت وسط بالا 12 سانت برش زدیم
پهلو هارو از پشت میدوزیم

الگو یقه نامزدی - تصویر 2

لباس رو از رو میکنیم
7 سانت سر شانه رو از رو میدوزیم


الگو یقه نامزدی - تصویر 3الگو یقه نامزدی - تصویر 4
کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه