اندازه گیری دامن

 

www.khayyat.blogfa.com

اندازه‌های لازم برای الگوی دامن:

دور کمر

دور باسن

 قد باسن

 قد دامن

نحوه اندازه‌گیری:

ابتدا نوار باریکی دور کمر شخص ببندید (شخصی که اندازه‌گیری می‌شود باید لباس نازک پوشیده باشد تا اندازه‌گیری دقیق شود.)

متر را دور کمر روی نوار حلقه کرده و بطوریکه دو انگشت پشت متر قرار گرفته کمر را اندازه می‌گیریم.

سپس برای دور باسن متر را دور باسن روی برجسته‌ترین نقطه باسن حلقه می‌کنیم و اندازه می‌زنیم.

نکته:

افرادی که دارای شکم بزرگ هستند برای دور باسن متر در قسمت جلو تا روی ناف باید اندازه‌گیری شود.

همچنین هنگام اندازه‌گیری دو انگشت بسته باید زیر متر قرار داشته باشد.

برای قد باسن در قسمت پشت از روی نوار تا برجستگی روی باسن اندازه می‌گیریم.

و در مرحله آخر قد دامن در قسمت پهلو از روی نوار تا اندازه دلخواه در نظر می‌گیریم.نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه