اولین چرخ خیاطی

اولین چرخ خیاطی ساخته چه کسی است ؟


اولین چرخ خیاطی ساخته شخصی به نامتامیس سنت انگلیسی است . وی ماشینی در سال 1790 به ثبت رسانید که کارش بسیار شبیه  به دوخت زنجیره ای زمان ما بود . البته هدف از ساخت این ماشین بیشتر دوختن چیزهای چرمی بود . اما هرگز این وسیله مورد استفاده قرار نگرفت و مخترع این اثر از اختراع خود سودی نبرد . تا اینکه در سال 1830  یک خیاط  فرانسوی فقیر که بارتلمی تیمونیه نام داشت موفق شد با ذوق و ابتکار خلاقانه خود چرخ خیاطی را بسازد که بسیار شبیه چرخهای خیاطی امروزی بود . بعدها این وسیله در فرانسه مورد استقبال مردم قرار گرفت  ولی گروهی از کارگران که وجود این اختراع را باعث کسادی کار خود می دیدند  شبانه به کارگاه بارتلمی حمله کرده و همه چرخهای خیاطی او را نابود کردند و بارتلمی  از غصه و فقر جان خود را از دست داد .  همزمان  با این اتفاق مرد دیگری  در نیویورک بنام والترهنت چرخ خیاطی دیگری را ساخت . این چرخ دارای سوزنی بود که همانند سوزنهای امروزی چرخ خیاطی سوراخی کوچک در نوک خود داشت کار این سوزن ، زدن کوکهای رُز(1)بود .  یعنی با نخ حلقه ای میان پارچه می زد و سپس  حلقه دیگری آمده در حلقه اول مانند زنجیر قفل می شد . با همه اینها هنت هرگز موفق نشد  که این اختراع خود را به ثبت برساند . تا روزگاری که افتخار ثبت نخستین چرخ خیاطی نصیب الیاس هاو شد . همچنین آیزک سینگر نیز یک چرخ خیاطی را در کشور آمریکا به ثبت رسانید .

آنگاه دعوای مفصلی بین سینگر و الیاس هاو بر  سر این موضوع که حق تقدم با چه کسی است درگرفت .  سرانجام هاو توانست در این نزاع پیروز از میدان بیرون رفته و از هر چرخ خیاطی که به بازار می آمد حق امتیاز  به سود خود دریافت نماید .

(1) کوک های رُز کوک هایی است که با چندبار پیچیدن نخ دور سوزن ایجاد می شود و به شکل گلبرگ های رُز روی پارچه قرار می گیرد.

نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه