بالاتنه-قسمت 2

 

 بعد از گشیدن کادر اصلی شروع به کشیدن پشت الگو میکنیم

۹-۰: یک پنجم  (۵/۱) گردن منهای ۲/۰ سانتیمتر

خط منحنی گردن را با وصل نقاط ۱ به ۹ رسم کنید

*نکته۱: این خط منحنی را میتوان به وسیله خط کش پیستوله کشید

*نکته ۲: این خط را خیلی گود نکنید

۱-۱۰: یک پنجم بلندی کف حلقه منهای ۷/۰ سانتیمتر،از نقطه ۱۰ خطی

 عمود تا نیمه در عرض الگو رسم کنید

۹-۱۱:پهنای سر شانه + ۱ سانتیمتر

۹-۱۲:یک دوم خط ۹-۱۱

۱۲-۱۳:از نقطه ۱۲ خطی به طول ۵ سانتیمتر رسم کنید و۱سانتیمتر به

 وسط پشت نزدیک شوید

ساسون سرشانه را به عرض ۱ سانتیمتر رسم کنید

طول ۲ خط ساسون را اندازه بگیرید و و خط سرشانه را اصلاح کنید

۲-۱۴ :یک دوم کارور پشت + ۵/۰ سانتیمتر،از نقطه ۱۴ خطی عمود به

 بالا تا نقطه ۱۵ رسم کنید

۱۴-۱۶: یک دوم خط ۱۴-۱۵

۱۴-۱۷:یک دوم خط ۲-۱۴ ،از نقطه ۱۷ خطی عمود به سمت پایین رسم کنید

نقاط ۱۸ و ۱۹ را در خط کمر و خط باسن علامت بگذارید

 

بالاتنه-قسمت 2 - تصویر 1

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه