بالاتنه - قسمت 3

 

 ۴-۲۰ : یک پنجم گردن منهای ۷/۰ سانتیمتر

۴-۲۱ : یک پنجم گردن منهای ۲/۰ سانتیمتر

خط منحنی گردن را با وصل نقاط ۲۰ به ۲۱ رسم کنید

۲۲-۳ : یک دوم کارور جلو + یک دوم پهنای ساسون

از نقطه ی ۲۲ خطی عمودکوتاه به سمت بالا رسم کنید

۲۳-۳ :یک دوم خط ۲۲-۳ 

 از نقطه  ۲۳ خطی عمود به سمت پایین رسم کنید

نقاط ۲۴ و ۲۵ را در خط کمر و باسن علامت بگذارید

۲۶-۲۳ :به اندازه ی ۵/۲ سانتیمتر

نقاط ۲۰-۲۶ را با خطی عمود به هم وصل کنید

۲۷-۲۰ :پهنای ساسون را طبق اعداد جدول علامت میزنیم

نقاط ۲۶-۲۷ را با خطی عمود به هم وصل کنید

۲۸-۱۱ : خطی به اندازه ی ۵/۱ سانتیمتر به شکل عمود کوتاه در

عرض الگو رسم کنید

۲۸-۲۹:اندازه ی ۱۰ سانتیمتر

۲۷-۳۰: پهنای سرشانه

۲۲-۳۱: یک سوم خط ۲۱-۳

 

خط پهلو و منحنی خط آستین:

۳۲-۲۲: یک دوم اندازه ی ۲۲-۱۴ ، از نقطه ی ۳۲ خطی عمود به سمت پایین رسم کنید

نقاط ۳۴ و ۳۳ را روی خط کمر و باسن علامت بگذارید

منحنی حلقه آستین را مطابق شکل با وصل نقاط ۱۱-۱۶-۳۲-۳۱-۳۰ رسم کنید

منحنی حلقه آستین با نیمساز زاویه ۱۴  

 اندازه ۵/۲ سانتیمتر در سایز ۳۴ تا۴۰

اندازه  ۳سانتیمتر در سایز ۴۲تا ۴۸

اندازه ۵/۳ سانتیمتر در سایز ۵۰تا۵۶ 

 با نیمساز زاویه ۲۲

۲ سانمتیمتر در سایز ۳۴ تا ۴۰  

  اندازه  ۵/۲ سانتیمتر در سایز ۴۲ تا ۴۸

۳ سانتیمتر در سایز ۵۰ تا ۵۶ فاصله داشته باشید

 

بالاتنه - قسمت 3 - تصویر 1

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه