تزئین شال

1)دو نوار 10 سانتی‌متری با طول دو برابر لبه عرضی شال برش زده ، یک طرف آن را چین ‌دهید.

2)برای تکه بالای شال، یک نوار به عرض 22 سانتی‌متر و طول شال ، لایی بچسبانید و از وسط اتو کنید.

3) تکه‌های چین‌داده شده را به دو طرف لبه باریک شال وصل کنید.

4) تکه نوار جلوی سر را به شال بدوزید و شال را اتو بزنید.

5) پنج تکه پارچه دایره با قطر 10 سانتی‌متری برش بزنید ، دایره‌ها را از وسط دوبار تا کنید.

6) طرف باز آن را چین دستی بدهید و بکشید.

7) یک دکمه با قطر 3 سانتی‌متر را با پارچه ‌گلدار روکش کنید و پشت آن را بدوزید.

8) تکه‌های گل را به هم وصل کنید و روی شال قرار دهید.

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه