تنوع در دوخت و دوز

تنوع در دوخت و دوز - تصویر 1 تنوع در دوخت و دوز - تصویر 2


1-طرح اصلی را روی پیش مانتو کپی کنید.

طول هر یک از نوارهای روی طرح را با در نظر گرفتن زاپاس‌ها اندازه بزنید. سپس الگوی هر نوار را به صورت مثلثی قائم‌الزاویه تهیه کنید که قاعده آن 8 سانتی‌متر باشد. نوارها را دولا کنید، سردوز بزنید و اتو کنید.

تنوع در دوخت و دوز - تصویر 3

2- پایین‌ترین قسمت طرح را با دوخت جناقی دو بلوک 1و2 شروع کنید (مطابق شکل).

تنوع در دوخت و دوز - تصویر 4

3- نوارها را روی طرح کوک بزنید و فاصله‌ها را با دقت تنظیم کنید. سپس اول نوار زیری و بعد نوار رویی را چرخ کنید.

تنوع در دوخت و دوز - تصویر 5

4- مطابق شکل، اول نوار سمت چپ و بعد نوار سمت راست را بدوزید.

تنوع در دوخت و دوز - تصویر 6

5- سه نوار سمت چپ را به ترتیب از نوار زیرین کوک بزنید و بعد چرخ کنید.

تنوع در دوخت و دوز - تصویر 7

6- سه نوار سمت راست را نیز به ترتیب و با در نظر گرفتن فاصله‌ها کوک بزنید و چرخ کنید.


7- با سنگ منجوق نوار یا هر تزیین دیگری که می‌پسندید روی سردوز نوارهایی که سردوز آنها بیرون مانده را بپوشانید.

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه