جعبه

ملزومات:

برای تهیه این کیف، به 60 سانتی متر پارچه ضخیم مناسب برای رویه و 60 سانتیمتر آستری کیف نیاز دارید.(عرض پارچه ها از 120 بیشتر باشد) جهت ایست بهتر، می توانید از فوم های پلاستیکی مشبک بین رویه و آستر استفاده کنید.

مراحل دوخت:

ابتدا دو مستطیل به طول 120 و عرض 40 سانتی متر برش بزنید.

این دو مستطیل را از طول تا کرده، بدوزید. وسط مستطیل را مشخص کنید و از بالا 10 سانتی متر پایین آمده، جای بند را علامت بگذارید.

بند را از داخل دوخته به رو برگردانید .سپس انتهای بند را، در محل علامت گذاشته شده به شکل مربع بدوزید.برای جیب کوچک روی کیف، مربع 10 سانتی متر از طلق برش بزنید و اطراف آن را با نوار بدوزید.

آستری را داخل رویه گذاشته پایین آن را بدوزید. برای ایجاد حجم پایین کیف،گوشه پایین را (مانند شکل) به صورت مثلثی تا کرده به فاصله 15 سانتی متر بدوزید و اضافات را قیچی کنید.پس از این مرحله، فوم پلاستیکی را بین رویه و آستری گذاشته، به لبه نوار اریب 1 سانتی متر بدوزید.

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه