حلقه ی آویزی به شکل قلب یک کاردستی خیلی خوشکله

حلقه ی آویزی به شکل قلب

لوازم موردنیاز

قالب فومی

پارچه نمدی یا پارچه پولیشی

یه مقدار روبان

سوزن ته گرد یا میخ ریزپارچه تون رو به شکل دایره ببرید  


این حالتی تا کنیدش و انتهاش سوزن یا میخ ریز بزنید و داخل قلب بکنید کنارهم   
این شکلی

حلقه ی آویزی به شکل قلب


برای اینکه بتونید  آویزونش کنید  هم از یه مقداریه کم روبانرو تا کنید و به سر قلب وصل کنید 


کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه