الگوی اولیه دامن را رسم کنید ولی پنس بزرگ قسمت جلو را تا خط باسن کوچک رسم کنید.

الگوی اولیه دامن را رسم کنید ولی پنس بزرگ قسمت جلو را تا خط باسن کوچک رسم کنید.

در خط پهلو از خط باسن کوچک 3 سانت به طرف پایین بیایید. نقطه A و از این نقطه 10 تا 15 سانت پایین آمده و مانند شکل جیب را رسم کنید. نقطه B خط چین‌ها جیب کامل شده می‌باشد.

از جیب کامل و از دهانه جیب به پایین کاربن شود، سپس قسمت هاشور خورده را قیچی کنید.(مانندشکل) 
کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه