الگوی اولیه دامن را رسم کنید.

الگوی اولیه دامن را رسم کنید.

از خط وسط پشت تا بزنید و از الگوی کامل دامن کاربن کنید.

دوباره خط‌های دو طرف الگو را تا بزنید و تا پنس کوچک دوباره کاربن کنید.

(این الگو را روی پارچه یک لا برش بزنید)

 
کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه