آموزش درست کردن روکش برای سبد حصیری بسیار زیبا

درست کردن روکش برای سبد حصیری

لوازم مورد نیاز 

پارچه

روبان

پشم شیشه

چسب

سبد

 یه کم مقوا اول روبان رو کج می چسبونید روی دسته سبد و پیچ میدید ومیرید تا اونور دسته ی سبد

به این صورتبعد پشم شیشه رو دور سبد می پیچید و اندازه شو می گیرید و میچسبونید به سبد  فقط ارتفاع پارچه و پشم شیشه رو بلند بگیرید برای داخل سبد        
این شکلیبعد پارچه رو بچسبونید 
پارچه رو هم مثل پشم شیه تا کنااره های کف سبد بچسبونیدبرای کف سبد هم یه تیکه مقوای گرد اندازه ی کف سبد ببرید و روش پارچه بچسبونید و بذارید کف سبد 
به این صورتخدایی سبد به این خوشگلی دیده بودید؟ نه خدایی؟  ایده ی جالبی هم می شه برای سیسمونی   کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه