الگوی اولیه دامن را رسم کنید.


الگوی اولیه دامن را رسم کنید. برای بلندی فاق دور باسن را تقسیم به 3 کنید روی قد دامن مشخص شود. نقطه (A)


در سمت چپ (پشت دامن) 2/1 قد فاق را علامت بزنید. نقطه (B)


در سمت راست (جلو دامن) 3/1 قد فاق را علامت بزنید. نقطه (C)


از پایین دامن 5/1 سانت به طرف بیرون رفته و به نقاط B و C رسم کنید.


در مرحله بعد 12 سانت از هر طرف دامن و نقاط A به بیرون رفته و به همان نقاط B و C رسم کنید.


مانند شکل حالت فاق را مشخص کنید.


پنس‌های بزرگ را بسته و به اندازه 5 سانتیمتر او زمان دهید.


در قسمت وسط جلو 4 سانت برای جای زیپ مشخص کنید.


سپس قسمت جلو و پشت را جدا کنید. (از خط پهلو)


  
کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه