دوخت بلوز آستین افتاده و سرشانه بندی

سری جدیدآموزش خياطی درس هفدهم  - دوخت بلوز آستین افتاده و سرشانه بندی

آموزش خياطي و خانه داری مریم - سری جدیدآموزش خياطی درس هفدهم - دوخت بلوز آستین افتاده و سرشانه بندی - تصویر 1


1- پارچه را به اندازه 2/1 دور سینه به اضافه 20 سانت تا می زنیم.
2- از دولای بسته پارچه 7 سانت داخل و 9 سانت پایین رفته خط دور گردن جلو را رسم می کنیم.
3- از دولای بسته 2/1 دور سینه به اضافه 20 سانت به سمت چپ رفته از این نقطه 7 سانت پایین می رویم و خط سرشانه را می کنیم.
4- به اندازه قد بلوز به اضافه 5 سانت از سرشانه پایین می رویم «به موازات این نقطه».
5- از دولای بسته 4/1 دور باسن به اضافه 3 سانت به سمت چپ می رویم وخط پهلو را رسم می کنیم.
6- در روی خط پهلو بعد از شیب سرشانه 20 تا 25 سانت پائین می رویم و حلقه آستین را علامت می گذاریم.

روش دوخت
أ‌) ابتدا از لبه پارچه 5/1 سانت داخل آمده خط سرشانه ها رامی دوزیم. این 5/1 سانت را به سمت جلو و پشت لباس باز می کنیم. سپس لبه این 5/1 سانت را روی لباس چرخ کاری لیفه ایجاد می شود.
ب‌) 4 عدد بند درست می کنیم. 2 عدد برای سرشانه راست و 2 عدد برای سرشانه چپ. بعد این بندها از لیفه سرشانه ها رد می کنیم و انتهای بندها را از سمت دور گردن به دوخت دور گردن وصل می کنیم. سمت دیگر بندها را روی سرشانه گره می زنیم.
ت‌) سجاف یقه و باقی مانده لباس را مثل درس شماره 1 می دوزیم.

آموزش خياطي و خانه داری مریم - سری جدیدآموزش خياطی درس هفدهم - دوخت بلوز آستین افتاده و سرشانه بندی - تصویر 2تقسیم بندی
خط بالا 45=20+25=2÷50 دور سینه
بلندی لباس 65=5+60 قد بلوز
گشادی پایین 28=3+25=4÷100 دور باسن
پارچه لازم مثل درس شماره 9

منبع: www.khanoomi.ir

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه