دوخت بلوز آستین کیمونو سرشانه پاکتي

سری جدیدآموزش خیاطی درس شانزدهم  - دوخت بلوز آستین کیمونو سرشانه پاکتی

 

1- پارچه را به اندازه 2/1 سرشانه به اضافه قد آستین و به اضافه 6 سانت پاکتی و به اضافه 5 سانت سجاف تا می زنیم.
2- از دولای باز بعد از 5 سانت سجاف، 7 سانت داخل و 7 سانت پایین دور گردن را رسم می کنیم.
3- از دولای باز بعد از سجاف به اندازه 2/1 سرشانه به اضافه قد آستین و به اضافه 6 سانت به سمت چپ رفته و از این نقطه 9 سانت پایین رفته و خط سرشانه را می کشیم.
4- از خط سرشانه 20 سانت پایین و 2 سانت داخل لباس می رویم خط دم آستین را رسم می کنیم.
5- دوباره از دولای باز بعد از سجاف به اندازه 2/1 سرشانه به سمت چپ می رویم. 6 سانت پیله می دهیم و 12 سانت پایین می رویم. پاکتی سرشانه درست می شود.
6- بلندی لباس را به اضافه 5 سانت کرده و از سرشانه پایین می رویم.
7- در پایین لباس بعد از سجاف 4/1 دور باسن به اضافه 3 سانت به سمت چپ می رویم وخط زیر بغل را می کشیم.
8- قسمت جلو لباس را برش می زنیم.
9- پارچه جدا را دولا می کنیم و برش جلو را روی این پارچه قرار می دهیم. تمام قسمت ها را مثل جلو برش می زنیم با این تفاوت که پشت لباس دولای بسته می شود و برای دور گردن پشت 8 سانت داخل می رویم و 4 سانت پایین رفته خط دور گردن را رسم می کنیم.

روش دوخت
أ‌) در قسمت جلو لباس از 5 سانت سجاف چهار سانت تا می زنیم «داخل لباس».
ب‌) باقی مانده سجاف جلو دور گردن را می دوزیم.
ت‌) سرشانه پشت و جلو را به هم می دوزیم.
ث‌) پیله سرشانه پشت و جلو را با هم می بندیم.
ج‌) خط پهلوها را به هم می دوزیم. سپس دم آستین را پس دوزی می کنیم.
آموزش خياطي و خانه داری مریم - سری جدیدآموزش خياطی درس شانزدهم - دوخت بلوز آستین کیمونو سرشانه پاکتي - تصویر 1

تقسیم بندی
خط سرشانه و آستین 55=6+30+19=2÷38 سرشانه
بلندی بلوز 65=5+60 قد بلوز
خط پایین بلوز 28=3+25=4÷100 دور باسن
پارچه لازم مثل درس شماره 11

منبع: www.khanoomi.ir

نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه