دوخت بلوز آستین کیمونو پفی

سری جدیدآموزش خیاطی درس نوزدهم  - دوخت بلوز آستین کیمونو پفی

آموزش خياطي و خانه داری مریم - سری جدیدآموزش خياطی درس نوزدهم - دوخت بلوز آستین کیمونو پفی - تصویر 1
1- پارچه را به اندازه 2/1 سرشانه به اضافه قد آستین تا می زنیم.
2- از دولای بسته پارچه 2/1 سرشانه به اضافه قد آستین به سمت چپ رفته 7 تا 9 سانت پایین می رویم و خط آستین را می کشیم. برای دم آستین 20 سانت پایین آمده، 2 سانت داخل می آییم و دم آستین را می کشیم.
3- از دولای بسته 2/1 سرشانه به اضافه یک سانت داخل، 11 سانت پایین می رویم. یک مستطیل به وجود می آید. این مستطیل را قیچی می کنیم.
4- از دولای بسته در پایین مستطیل برای جلو 8 سانت پایین و 8 سانت داخل رفته دور گردن جلو را می کشیم.
5- از آخر مستطیل 10 سانت پایین می رویم و یک چاک قیچی می کنیم.
6- به اندازه بلندی بلوز به اضافه 5 سانت بعد از مستطیل پایین می رویم.
7- در پایین لباس 4/1 دور باسن به اضافه 3 سانت به سمت چپ می رویم وخط زیر بغل را می کشیم.
1- پشت لباس را از روی جلو روبر می کنیم با این تفاوت که برای دور گردن پشت 8 سانت داخل و 4 سانت پایین خط دور گردن را می کشیم.

روش دوخت
أ‌) اول سرشانه های پشت و جلو و بعد روی آستین ها را جداگانه به هم می دوزیم.
ب‌) قسمت بلندی 11 سانت را به 10 سانت قیچی شده چین می دهیم.
ت‌) سپس تمام قسمت های لباس را مثل درس شماره 9 می دوزیم.
ث‌) مدل جلو باز یا جلو بسته بودن به دلخواه خودمان است.
آموزش خياطي و خانه داری مریم - سری جدیدآموزش خياطی درس نوزدهم - دوخت بلوز آستین کیمونو پفی - تصویر 2

تقسیم بندی
49=30+19=2÷38 سرشانه
بلندی بلوز 65=5+60 قد بلوز
28=3+25=4÷100 دور باسن
پارچه لازم عرض 140=5/1 متر
120=2 متر
90=5/2 متر

منبع: www.khanoomi.ir

نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه