دوخت به روش ساده 16

سجاف با نوار تزئینی

در بعضی از لباسها فرق نمی‌کند که دامن و یا بالاتنه باشد از نوار تزئینی در خط مرکزی جلوی لباس، در یقه‌ها و همچنین در لبه پایین دامنها استفاده می‌شود. نواردوزی در لباسهای جلوبسته نیز قابل اجرا است. زاپاس دوخت در هر طرف نوار 5/0 سانتیمتر است سپس نواری از پارچه لطیف با روبانهای مختلف به لبه‌ها می‌دوزند که به داخل لباس برمی‌گردد به همین دلیل دوخت از روی لبه مشخص نیست. عرض نوار معمولاً بین 5/1 تا 3 سانتیمتر به دلخواه است. برای شروع، مطابق با عرض طبق مدل یک خط موازی با خط وسط جلو رسم کنید. الگوی نوار را روی کاغذ الگو جداگانه رولت کنید.

دوخت به روش ساده 16 - تصویر 1

1-می‌توانید نوار را در خط یقه و لبه به صورت درزدار تهیه کنید.

2- می‌توانید الگو را از خط نوار قیچی کنید، در این صورت نوار را به صورت دولایه تهیه کرده و نوار را به خط دوخت بدوزید.

دوخت به روش ساده 16 - تصویر 2

3- در بعضی از نواردوزیها به سجاف در قسمت پشت لباس نیاز است در این صورت الگوی سجاف را روی کاغذ جداگانه رولت کنید.

دوخت به روش ساده 16 - تصویر 3

دوخت نوار با سجاف

نواری به عرض دلخواه به اضافه یک و نیم سانتیمتر زاپاس دوخت درنظر بگیرید. ابتدا سرشانه‌های سجاف بالاتنه و نوار را دوخت بزنید. بهتر است لایی سبک مثل لایی حریر را با اتوی گرم در قمست پشت نوار بچسبانید ( لایی باید مثل نوار از الگو برش بخورد ) برای شروع به این ترتیب عمل کنید مثلاً اگر عرض نوار 2 سانتیمتر بود به وسیله کاربن یا دوخت شلال محل دوخت نوار را مشخص کنید، مقدار زاپاس دوخت را به دو قسمت تقسیم کنید؛ یک قسمت زاپاس نوار را روی خط شلال گذاشته با سنجاق محکم و سپس از دور یقه پشت شروع به دوخت کنید. بعد از اتمام، دوخت نوار را به روی بالاتنه برگردانده و اتو کنید. روی سجاف را به روی بالاتنه �� نوار گذاشته و سه تکه را با یکدیگر چرخ کنید.

نکته: اگر یقه لباس هفت است برای دوخت راحتتر و زیباتر در امتداد شکست یقه، یک چرت افقی به اندازه زاپاس دوخت بزنید.

دوخت به روش ساده 16 - تصویر 4

نوار را با عرض دلخواه آماده کنید. در قسمت گوشه لباس ( یا لبه‌ها ) دو لبه نوار را به طور یکنواخت و یکسان آماده کنید و به لبه لباس سنجاق بزنید در نقطه شروع دوخت روی درز افقی نوار را به طور مورب تا کنید و مستقیم آن را به طرف گوشه برگردانید به این ترتیب خط تا با لبه خارجی در یک راستا قرار می‌گیرد، روی خط تا را به آرامی اتو کنید سپس روی خط مورب تا را از 5/0 سانتیمتر زاپاس دوخت به بعد تا لبه درز چرخ کنید اضافه درز را بچینید تا از ضخامت درز کم شود، گوشه دوخته شده نوار را به سمت روی آن برگردانید و اتو کنید دوباره چرت گوشه نوار را با لبه گوشه لباس تنظیم کنید. این نوع نواردوزی به دو صورت به لباس وصل می‌شود:

1-به وسیله سجاف استاندارد که قبلاً توضیح داده شد.

دوخت به روش ساده 16 - تصویر 5 دوخت به روش ساده 16 - تصویر 6

2- وصل نوار بدون سجاف: نوار را روی خط لبه قرار دهید و با سنجاق ثابت کنید تا به گوشه برسید، نوار را به دور گوشه بیاورید و لبه پایین لباس را بین نوار قرار دهید به طوریکه خط مورب دوخته دقیقاً در وضعیت زاویه قائمه نسبت به یکدیگر قرار گیرد. نوار را دوخت بزنید سپس نوار را به طرف روی لباس برگردانید و اتو بزنید. در این مرحله برای اینکه دوخت تزئینی مرتبی داشته باشید زاپاس دوخت را به طرف داخل اتو کنید سپس نوار را به فاصله یکی دو میل از پارچه لباس روی نوار دوخت بزنید در گوشه‌ها بهتر است سوزن را در نوار نگه دارید و پارچه را بچرخانید.

دوخت به روش ساده 16 - تصویر 7

دوخت به صورت دولایه

نوار را به عرض دلخواه روی الگو در قسمت لبه‌ها و یقه مشخص کنید. از روی الگو عرض نوار را جدا کنید و نوار را به صورت دولای باز روی پارچه برش دهید. دولایه نوار را با لایی حریر با اتو بچسبانید، دور یقه در نوار را دوخت بزنید. نوار را به طرف رو برگردانید، با اتو نوار را پرس کنید و دولایه نوار به روی لباس گذاشته و از طرف پشت لباس سه قطعه پارچه را با هم دوخت بزنید و در انتهای کار لبه درز را با سردوز پاکدوزی کنید.

دوخت به روش ساده 16 - تصویر 8

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه