دوخت پيراهن يقه هفت آستين قيفی

سری جدیدآموزش خیاطی درس هشتم - دوخت پیراهن یقه هفت آستین قیفی

1- پارچه را به اندازه 2/1 سرشانه به اضافه 20 تا 30 تا می زنیم.
2- از دولای بسته 19 سانت پایین و 7 سانت داخل رفته، خط یقه را رسم می کنیم.
3- از دولای بسته به اندازه 2/1 سرشانه به اضافه 20 تا 30 سانت به سمت چپ می رویم علامت گذاری می کنیم.
4- برای شیب سرشانه 7 سانت پایین می رویم و خط سرشانه را به یقه وصل می کنیم.
5- به اندازه قد بالاتنه به اضافه 2 سانت از سرشانه پایین می رویم تا خط کمر بدست آید.
6- روی خط کمر از دولای بسته به اندازه 2/1 دور سینه به اضافه 3 سانت به سمت چپ می رویم و خط پهلوی بالاتنه را رسم کنیم.
7- به اندازه بلندی قد تمام لباس به اضافه 8 سانت از سر شانه پایین می رویم.
8- در پایین لباس از دولای بسته 4/1 دور باسن به اضافه 8 تا 12 سانت به سمت چپ می رویم و خط پهلو دامن را رسم می کنیم.
9- پایین لباس را از دولای بسته 4/1 دور باسن به اضافه 10 تا 12 سانت در نظر می گیریم و از خط پهلو 2 تا 4 سانت بالا می رویم. سپس به صورت هلال به وسط جلو وصل می کنیم.
10- برش جلو را روی پارچه دولای بسته جدا قرار می دهیم. بعد پشت لباس را برش می زنیم با این تفاوت که برای دور گردن 4 سانت پایی�� و 8 سانت داخل می رویم و خط دور گردن پشت را رسم می کنیم.
11- سجاف مثل درس های قبل است.
12- روی خط پهلو بالاتنه از سرشانه 20 تا 25 سانت پایین می رویم و حلقه آستین را علامت می گذاریم.

روش دوخت
‌أ- بعد از اتمام برش پشت و جلو لباس، اول سجاف پشت و جلو را می دوزیم.
‌ب- خط سرشانه را روی هم قرار می دهیم. سپس سجاف جلو را روی سجاف پشت تا می زنیم و سرشانه ها را می دوزیم.
‌ج- از خط سرشانه 20 تا 25 سانت پایین رفته، بعد خط پهلوها را می دوزیم.
‌د- بعد از دوختن خط پهلوها را روی خط کمر، لیفه ای به عرض یک سانتیمتر دوخته و از آن، کش یک سانتی عبور می دهیم.
‌ه- روش دیگر کش دوزی این است که ابتدا روی کمر خط بکشیم و بعد کش را روی آن چرخ کنیم.
‌و- بعد از اطو کردن، پایین آستین و لباس را پس دوزی می کنیم.
آموزش خياطي و خانه داری مریم - سری جدیدآموزش خياطی درس هشتم - دوخت پيراهن يقه هفت آستين قيفی - تصویر 1آموزش خياطي و خانه داری مریم - سری جدیدآموزش خياطی درس هشتم - دوخت پيراهن يقه هفت آستين قيفی - تصویر 2
آموزش خياطي و خانه داری مریم - سری جدیدآموزش خياطی درس هشتم - دوخت پيراهن يقه هفت آستين قيفی - تصویر 3تقسیم بندی
بلندی خط سرشانه و آستین 44=25+19=2÷38 سرشانه
بلندی بالاتنه تا کمر 41=2+39 قد بالاتنه
بلندی لباس 118=8+110 قد تمام
گشادی کمر 28=3+25=3÷50(2/1) دور سینه
گشادی پایین لباس 33=8+25=4÷100 دور باسن

منبع: www.khanoomi.ir

نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه