دوخت یقه جداها، یقه ب ب

سری جدیدآموزش خیاطی درس بیست و دوم - دوخت یقه جداها، یقه ب ب

آموزش خياطي و خانه داری مریم - سری جدیدآموزش خياطی درس بیست و دوم - دوخت یقه جداها، یقه ب ب - تصویر 1

آموزش خياطي و خانه داری مریم - سری جدیدآموزش خياطی درس بیست و دوم - دوخت یقه جداها، یقه ب ب - تصویر 2

1- برای یقه های جدا اول یقه را روی مقوا برش می زنیم.
2- یک مستطیل می کشیم به عرض 11 تا 13 سانت و به طول 25 سانت.
3- در داخل یک مستطیل از سمت چپ 5 سانت پایین می رویم و به صورت هلال به سمت راست وصل می کنیم.
4- از زاویه سمت راست 3 تا 5 سانت داخل مستطیل می رویم و گرد به سمت چپ می کشیم.
5- سمت چپ وسط پشت یقه است و سمت راست وسط جلو یقه می شود.
6- از وسط پشت یعنی از سمت چپ به فاصله های یک سانت به طرف یقه خط کشی می کنیم تا از 25 سانت به 17 سانت برسد. بعد این خط ها را شماره گذاری می کنیم.
7- بعد از برش و دوخت سرشانه ها دور گردن لباس را دولا می کنیم. از وسط پشت تا وسط جلو اندازه گرفته عدد بدست آمده را روی الگوی یکی از شماره ها تا می زنیم.

روش دوخت یقه ب ب
أ‌) لایه را دولا می کنیم به صورت اریب وسط، پشت الگو را روی دولای بسته لایه قرار می دهیم. سپس به اندازه الگو برش می زنیم.
ب‌) بعد پارچه را هم به صورت اریب دولا می کنیم و لایه را روی پارچه می چسبانیم. دور تا دور یقه را می دوزیم. بلوز جلو باز را از وسط جلو به هر طرف یک سانت داخل می رویم و یقه را وصل می کنیم. یقه را روی لباس به طرف داخل می دوزیم سپس برای تمیزکاری یقه نوار اریبی می دوزیم و یا خود دوخت را به خودش پس دوزی می کنیم.
ت‌) برای برش یقه ب ب جلو بسته سمت چپ وسط پشت الگو را در دولای باز قرار می دهیم و تمام کارها را مثل یقه ب ب جلو باز انجام می دهیم.
ث‌) در موقع دوخت قسمت جلو، یقه را به اندازه یک سانت روی هم قرار می دهیم و از روی لباس به داخل لباس می دوزیم و بعد برای تمیز کاری از نوار اریبی استفاده می کنیم.
آموزش خياطي و خانه داری مریم - سری جدیدآموزش خياطی درس بیست و دوم - دوخت یقه جداها، یقه ب ب - تصویر 311 تا 13  این قسمت روی لایی دولای بسته می شود برای یقه پشت بسته

آموزش خياطي و خانه داری مریم - سری جدیدآموزش خياطی درس بیست و دوم - دوخت یقه جداها، یقه ب ب - تصویر 4

 آموزش خياطي و خانه داری مریم - سری جدیدآموزش خياطی درس بیست و دوم - دوخت یقه جداها، یقه ب ب - تصویر 5

منبع: www.khanoomi.ir

نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه