الگوی دامن ساده را بکشید سپس اوزمان لازم را روی دامن پیاده کرده تا به شکل زیر دراید . شش عدداز این ترک ها را اماده کنید وبه هم با چرخ بدوزید.طرز دوخت در زیر توضیح داده شده است.

وسایل مورد نیاز - پارچه ساتن - عرض 150 یک متر - حریر شیشه ای 2متر عرض 115- تکه های گیپور - مروارید-پارچه استری یک متر ونیم عرض 150

دوخت دامن لباس
الگوی دامن ساده را بکشید سپس اوزمان لازم را روی دامن پیاده کرده  تا به شکل زیر دراید . شش عدداز این ترک ها را اماده کنید وبه هم با چرخ بدوزید.

از حریر شیشه ای دایره هایی در سایز کوچک به قطر 15 سانت که مرکز انرا به قطر 5 سانت خالی کنید. - دایره متوسط به قطر 30 سانتکه مرکز انرا به قطر 8 سانت خالی کنید.  - ودایره بزرگ به قطر40 سانت ببریدکه مرکز انرا به قطر 12 سانت خالی کنید..قسمت قرمز رنگ راهم که در تصویر مشاهده می کنید را برش دهیداز هر دایره به مقدار لازم تهیه کرده واز کوچک به بزرگ از بالا به پایین بدوزید.دور دایره را با چرخ پاک دوزی کنید

نوارها را روی دامن چرخ کنید.


             
کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه