اينم الگوي چادر فارسي يه چادر كه كاملا محفوظه و به خاطر نقابي كه دوخته ميشه نيازي به پوشيدن مقنعه يا روسري در زيرش نداره.

اينم الگوي چادر فارسي يه چادر كه كاملا محفوظه و به خاطر نقابي كه دوخته ميشه نيازي به پوشيدن مقنعه يا روسري در زيرش نداره.

براي دوخت اين چادر از چادر معمولي استفاده مي كنيم و از بالاي سر طوري تا مي زنيم كه تركي و دولاي بسته روي هم قرار گيرد.روي 4لاي بسته 90 تا 100 سانتيمتر از بالاي سر پايين آمده و موازي خط جلو خطي مي كشيم و با 1 سانتيمتر زاپاس قيچي مي كنيم. قسمت جلو را طوري روي هم قرار مي دهيم كه از قسمت وسط حدود 3 سانيتمتر روي هم رفته و دوخته شود.خطهاي پهلو را روي هم گذاشته حدود 15 تا 17 سانتيمتر براي گشادي مچ در نظر گرفته و بقيه را مي دوزيم.
براي نقاب پارچه را 4 تا كرده  و مقابل شكل مستطيلي به عرض 20 و طول 30 مي بريم (عرض نقاب 40 و طول آن 60 سانتيمتر مي شود)
40 سانت از بالاي چادر را آزاد گذاشته و 3 سانتيمتر زاپاس را برگردانده و مي دوزيم طوري كه در قسمت بالاي سر (قسمتي كه ندوختيم) 3 سانتيمتر را تو گذاشته و ميدوزيم (يعني اين 80 سانت لبهه هاش 3 سانتيمتر دولاست) و مانند چادرهاي معمولي به آن كش وصل مي كنيم.
نقاب رو طوري وصل مي كنيم كه محل اتصالش با چادر تقريبا در انتهاي گوشها باشند.
از بالاي نقاب 3 سانتيمتر تو گذاشته و حدود يك دوم آن را با چادر مي دوزيم و طرف ديگر به وسيله دكمه و جا دكمه بسته مي شود.(هر طرف نقاب حدود 5-6 سانت داخل چادر قرا مي گيره و گشادي و تنگي نقاب به دلخواه قابل تغيير است)

براي آستين خط زير مچ را مي دوزيم مچ را داخل آستين قرار داده و هر 3 لايه (دو لا آستين + يك لا چادر) را با هم از داخل مي دوزيم و سر دوز مي زنيم.
 
کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه