آموزش پیژامه یا پیژاما یا همون زیر شلواری را داریم به مناسبت روز پدر که در پیش است. خوب اول یه پارچه می خرید به عرض ۹۰ به طول ۲ متر (اگر پاچه پاکتی نمی دوزید کمتر ). پارچه رو به عرض تا می زنید،یه کم نگاهش می کنید و دوباره یه تای دیگه می زنید،من این کار را با دستمال کاغذی انجام دادم و عکس گرفتم تا گیج نشوید:

آموزش پیژامه یا پیژاما یا همون زیر شلواری را داریم به مناسبت روز پدر که در پیش است.
خوب اول یه پارچه می خرید به عرض ۹۰ به طول ۲ متر (اگر پاچه پاکتی نمی دوزید کمتر ).
پارچه رو به عرض تا می زنید،یه کم نگاهش می کنید و دوباره یه تای دیگه می زنید،من این کار را با دستمال کاغذی انجام دادم و عکس گرفتم تا گیج نشوید:

خودم میدانم عکسهایم چیزی در حد فاجعه است،وقت ندارم گیر ندهید!
خوب حالا چهار لای بستۀ پارچه را نگاه کنید،بعد طولی به اندازۀ قد پا(شلوار) +۱۰ سانت علامت بزنید و یک خط  بکشید موازی با عرض.می رسید به کجا؟؟آفرین چهار لای باز!!مدادتون رو برندارید از همانجا با متر به اندازۀ یک سوم قد شلوار +۱۰ پایین رفته و علامت بزنید.
یک نگاه بندازید از نظر هندسی،الان کجای شلواریم؟؟خشتک!! بیایید اندازۀدمپا +۲ سانت را از پایین علامت بزنید تا از آنجا خط مورب را به خشتک وصل کنید:

حالا اینقدرها هم بد عکس نمی گیرم!ورقم صورتیست!
خوب برگردید بالا همان خط افقی که کشیدید ۷ سانت از چپ بیایید داخل و ۴ سانت هم به سمت بالا رفته علامت بزنید و از آنجا یک خط به ۴ لای بسته وصل می کنید و خلاص!!الان کجای شلواریم؟؟آفرین فاق!
همین خطهای هاشوری را ببرید کار تمام است!ببینید شلوار دستمال کاغذی ای را!روش دوخت هم ندارد،فاق جلو را به جلو بعد فاق پشت در آخر هم درزهای وسط!
اما نکته آنجاست که شلوار راحتی باید خشتک داشته باشد ،یک تکه پارچۀ لوزی مانند هم اگر زحمتتان نیست ببرید و به چهار طرف درزهای وسط شلوار بدوزید، یه کمی سخت است،ترتیب دوخت همان است  دوخت خشتک می آید قبل از درزها!
اگر می بینید قرار است با دو تا درز اضافی از خیاطی متنفر شوید و به عالم و آدم فحش بدهید بی خیال آن لوزی کذایی شوید،برای کمر شلوار هم یکی دو سانت تو زده و چرخ می کنید و کش می کشید...

   
کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :
ملیکا چهارشنبه 18 تیر 1393 ساعت '3:13
سلام دستت درد نکنه ولی عکسات نیست!!!!!!!!!!!!!!!1
مطالب مشابه :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه