رفع ایرادهای اندامی

ایرادهای اندازه‌گیری در دامن، شلوار و پیراهن

در موقع ساختن الگو برای اندام‌های ویژه، سایز کمر و باسن باید تصحیح شود، مگر در اندازه‌های استاندارد باسن و شکل دادن به کمر در الگوی اولیۀ لباس که برای پیراهن و کت استفاده می‌شود.

الگوی پیراهن: برای اینکه به کمر شکل صحیح بدهیم، ساسون‌های کمر را با اندازۀ دور کمر ویژه منطبق می‌کنیم (باسن کوچک‌تر یا بزرگ‌تر از اندازۀ استاندارد). درز پهلوها را در روی الگو قیچی کرده و تفاوت میان اندازۀ باسن موردنظر و الگوی استاندارد را به دست می‌آوریم. (یک چهارم) تفاوت را به نسبت الگوی اصلی باسن کم یا زیاد می‌کنیم و (یک چهارم) تفاوت را به جلو الگو در خط باسن اضافه و یا از آن کم می‌کنیم و آن را تا پایین دامن ادامه می‌دهیم تا خط کمر را از خط باسن به بالا قطع کند، مثل نمودار.

توجه: در طرح‌هایی که الگوها در پهلو درز ندارند، طرح را کامل کرده، سپس اندازه‌های اختلاف را به خطوط پنل‌ها تقسیم می‌کنیم.

شکم یا باسن بزرگ و برآمده: در این حالت لباس در قسمت‌های عرضی بدن روی باسن و ران کشیده می‌شود و شلوار در قسمت فاق، کش می‌آید. یا اینکه در پایین دامن روی خط مرکزی پشت یا جلوی دامن بالا می‌ایستد. گاهی اوقات با اینکه سایز لباس در باسن تصحیح شده، باز هم لباس نامیزان است. در اینجا ایراد از خود اندام است و به سبب میزان نبودن و نامتناسب بودن آن پدید می‌آید.

رفع ایرادهای اندامی - تصویر 1

اندازۀ لازم را در خط کمر به وسط خط کمر جلو یا پشت دامن در شلوار در نقطۀ پشت شلوار (crutch) اضافه می‌کنیم. فاق شلوار را (از ناحیۀ خط کمر جلو تا خط کمر پشت) اندازه می‌گیریم. اگر لباس هنوز نامیزان و تنگ باشد، می‌توانیم آن را به وسیلۀ برش و باز کردن خطوط عمودی همان طور که در شکل نشان داده شده، به اندازۀ مورد لزوم بزرگ کنیم. به این ترتیب اندازۀ باسن بزرگ‌تری به دست خواهیم آورد.

البته برای اندام‌هایی که عیب‌های مشخصی دارند، خیلی بهتر است که لباس کمی بزرگ‌تر و گشادتر باشد.

اشکالات اندامی دامن و شلوار

برآمدگی ران: در این حالت شلوار یا دامن در عرض خط ران به اندام فشار می‌آورد.

به درز پهلوی دامن از خط ران تا پایین دامن به مقدار مورد لزوم اضافه می‌کنیم و خط را در نقطۀ کمر شکل می‌دهیم.

شلوار: مقدار لازم را در خط ران در نقطۀ 1 اضافه می‌کنیم. خطی از کمر رسم می‌کنیم که از نقطۀ 1 گذشته و خط زانو را قطع کند (مثل شکل).

حالت نوسانی در جلو یا پشت: در این حالت شلوار یا دامن در عرض الگو در زیر خط کمر حالت نوسانی دارد.

طول مقدار لازم را از طول قد کمر تا باسن در مرکز جلو یا پشت کم می‌کنیم.

رفع ایرادهای اندامی - تصویر 2 رفع ایرادهای اندامی - تصویر 3

رفع ایرادهای اندامی - تصویر 4 رفع ایرادهای اندامی - تصویر 5

پرو لباس‌های یک تکه و کت

پیراهن‌ها و یا کت‌هایی که بدون خط کمر هستند، گاهی اوقات احتیاج به اصلاح مخصوص دارند. این موضوع در مواقعی پیش می‌آید که در پشت حالت خمیدگی و نوسانی وجود داشته باشد. یا اینکه در ناحیۀ پشت بین سینه و باسن در خط مرکزی کمر، بلندی بیشتر از حد معمول وجود داشته باشد.

پشت نوسانی: در این حالت پیراهن یا کت در قسمت پشت اندام حالت چرخش دارد.

تصحیح: طول پشت یا جلو را تا روی زمین اندازه می‌گیریم تا ببینیم طول پشت چقدر باید بالا برود. الگو را در خط کمر برش می‌زنیم و آن را به اندازۀ مورد لزوم روی هم می‌بریم. خط عمودی روی کاغذ رسم کرده، الگوی تصحیح شده را طوری روی این خط قرار می‌دهیم که خط مرکزی پشت بر این خط قرار گیرد و اطراف الگو را رولت می‌کنیم. خط درز پهلو را دوباره شکل می‌دهیم و به اندازۀ‌ اضافه شده در خط مرکزی پشت کمر از آن کم می‌کنیم.

پشت بلند: در این حالت لباس یا کت در پشت، حالت چرخش به خارج دارد.

تصحیح: طول جلو و پشت را تا روی زمین اندازه می‌گیریم تا ببینیم که به طول پشت دامن چقدر باید اضافه شود. الگو را در خط کمر برش می‌زنیم یا قطعه کاغذ زیر الگو قرار داده،‌ آن را سنجاق می‌کنیم تا قطعۀ باز شده را نگهداری کند. خط عمودی بر روی کاغذ جدید رسم می‌کنیم و خط مرکزی پشت الگو را بر این خط قرار می‌دهیم. اطراف الگو را رولت می‌کنیم و به درز پهلوی لباس در خط کمر به مقدار کم شده در خط کمر پشت اضافه می‌کنیم.


رفع ایرادهای اندامی - تصویر 6

الگوی آماده شده

وقتی که الگوی کرباسی را اندازه می‌گیریم، قسمت‌هایی را که احتیاج به تصحیح دارد، سنجاق می‌کنیم. نقاطی را که احتیاج به توضیح و راهنمایی دارد با مداد مشخص می‌کنیم (یادداشت روی یک تکه کاغذ اغلب گم می‌شود).

بعد از پرو الگوی کرباسی، باید تمام اصلاحات روی الگوی اصلی پیاده شود. برای تطبیق و اصلاحات شکل بهتر است که دوباره الگوی کرباسی پرو شود تا نسبت به کامل بودن آن مطمئن شویم. الگوی تصحیح شده را باید روی مقوا یا گراف قهوه‌ای پیاده کنیم تا بتوانیم مدت‌ها از آن استفاده کنیم.

بعضی از هنرجویان ترجیح می‌دهند که الگوی اصلی را روی مقوا پیاده کنند. پس به راحتی می‌توانند الگو را روی مقوا رولت کنند. ولی بعضی‌ها ترجیح می‌دهند که الگوی اصلی را روی کاغذ پیاده کنند تا به آسانی بتوانند آن را روی کاغذهای دیگر رولت کنند.

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه