رقص سوزن بر پارچه (جواهردوزی)

با جواهر دوزی ، هنر زیبا سازی پارچه با استفاده از انواع سنگ های تزئینی، منجوق، ملیله، پولک ،سرمه و ... تا به امروز تا حدودی آشنا شدیم ، در این شماره در نظر داریم علاوه بر آموزش چند دوخت تزئینی دیگر، از ترکیب جواهر دوزی و دوختهای سنتی (که در شماره های گذشته به صورت کامل در مورد آنها صحبت کردیم، در آماده سازی لباس این شماره از مجله استفاده کنیم.)

دوخت شماره 1

قیطان دوزی ساده

نخ قیطان با تنوع زیادی در بازار موجود می باشد، به عنوان مثال : قیطان تخت ، قیطان گرد، قیطان طنابی و...

در اینجا از قیطان تخت جهت آموزش استفاده شده است که تنوع رنگ بالاتری از آن وجود دارد.

مرحله 1 سر قیطان را توسط قلاب به پشت پارچه انتقال می دهیم و یا با برش کوچکی بر روی پارچه ابتدای طرح قیطان را در پشت کار محکم می کنیم.

مرحله 2 قیطان‌‌‌‌ را که بر روی طرح قرار گرفته به وسیله بست های بسیار کوتاه ( عرض 1 میلی متر) بر روی کار ثابت می کنیم.

مرحله 3 قیطان را در انتها مجدد به شیوه ی مرحله اول در پشت پارچه برده و محکم می کنیم.

نکته 1:استفاده از نخ همرنگ قیطان جهت بست زدن.

نکته 2:ضخامت نخ تا حد ممکن کم باشد تا کار در نهایت یکدست تردیده شود.

رقص سوزن بر پارچه (جواهردوزی) - تصویر 1 رقص سوزن بر پارچه (جواهردوزی) - تصویر 2

دوخت شماره 2

قیطان دوزی تزئینی

- روش دوخت قسمت ابتدایی این دوخت همانند قیطان دوزی ساده که در بالا ذکر شد می باشد، اما در ادامه به جهت تزئین این دوخت و تکمیل کار می توان از انواع منجوق ها و یا ملیله های شکسته برای قسمت تزئین کار استفاده کرد به این ترتیب که :

مرحله 1 : سوزن را از ابتدای طرح و کنار قیطان دوخته شده ب��رون می آوریم.

مرحله 2 : به اندازه ضخامت قیطان تعدادی منجوق یا ملیله شکسته را داخل نخ قرار می دهیم(در اینجا شش عدد منجوق به کار رفته )

مرحله 3 : نخ را به همراه منجوق به صورت اریب روی پارچه قرار می دهیم و مجدد از کنار قیطان کمی بالاتر از محل قبلی داخل پارچه فرو می بریم و کار را تا به انتها ادامه می دهیم.

نکته 1: می توان از چند ردیف متفاوت منجوق برای تزئین کار بهره برد ولی در نهایت نمایان بودن قسمت زیری کار که همان قیطان دوزی است موجب زیبایی بیشتری می شود.

نکته 2:انتخاب رنگ منجوق و ملیله ها کاملاٌ سلیقه ای است اما استفاده از یک خانواده رنگ با تن های متفاوت (تیره و روشن) انسجام بیشتری به طرح می بخشد.

رقص سوزن بر پارچه (جواهردوزی) - تصویر 3 رقص سوزن بر پارچه (جواهردوزی) - تصویر 4

دوخت شماره 3

- پولک دوزی فلسی(مجاور یکدیگر)

روشهای متفاوتی برای پولک دوزی به صورت خطی وجود دارد که در میان آنها پولک دوزی فلسی که در آن پولک ها به مانند فلسی ماهی مجاور یکدیگر قرار می گیرند، ظرافت و سادگی مناسبی دارد.

مرحله 1 : در ابتدا پولک را از سوزن عبور می دهیم و بر روی پارچه قرار می دهیم.

مرحله 2 : از کنار پولک سوزن را به داخل پارچه فرو برده و کمی جلوتر سوزن را مجدد به سمت روی پارچه می آوریم.

مرحله 3 : پولک بعدی باید جوری بر روی کار قرار گیرد که نیمه ی پولک قبلی را بپوشاند و به این ترتیب از هر پولک تنها قسمتی نمایان است و به این روش قرار گیری پولک ها بر روی یکدیگر پولک دوزی فلسی گفته می شود.

رقص سوزن بر پارچه (جواهردوزی) - تصویر 5 رقص سوزن بر پارچه (جواهردوزی) - تصویر 6

دوخت شماره 4

(ترکیب پولک و منجوق)

همان طور که از اسم دوخت نمایان است از پولک و منجوق برای این کار استفاده می شود تنها نکته آن محل فرو بردن سوزن داخل پارچه است که در زیر ذکر می شود.

مرحله 1 : پولک و منجوق را از داخل سوزن عبور داده و بر سطح رویی پارچه قرار می دهیم.

مرحله 2 : سوزن را بدون در نظر گرفتن منجوق و تنها از داخل حفره پولک به داخل پارچه می بریم(در غیر این صورت پولک و منجوق از سوزن خارج می شود)

مرحله 3 : مجدد مرحله اول را تکرار می کنیم اما اینبار کمی جلوتر سوزن را از پارچه بیرون می آوریم تا به مانند پولک دوزی فلسی،پولک ها بر روی یکدیگر قرار نگیرند.

نکته : استفاده از رنگهای یک خانواده با تنالیته متفاوت در این دوخت نیز پیشنهاد می شود.

رقص سوزن بر پارچه (جواهردوزی) - تصویر 7 رقص سوزن بر پارچه (جواهردوزی) - تصویر 8

دوخت شماره 5

برجسته دوزی

این دوخت به روشهای متفاوت و با استفاده از انواع مهره ها و منجوق و سرمه ... قابل اجرا است که در این شماره به بیان یک نوع از آن اکتفا می کنیم و در شماره های بعدی به صورت کامل تر انواع دیگر آن را آموزش می دهیم.

رقص سوزن بر پارچه (جواهردوزی) - تصویر 9 رقص سوزن بر پارچه (جواهردوزی) - تصویر 10

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه