رقص سوزن بر پارچه (جواهردوزی)

نمونه شماره 1

زرک دوزی با ملیله شکسته

مرحله اول:

در این نمونه از دوخت، ابتدا در میانه کار نگین یا مروارید به عنوان مرکز قرار می دهیم.

مرحله دوم:

تعداد 4 عدد ملیله شکسته را داخل سوزن قرار داده و از کنار نگین شروع به دوخت می کنیم.

نکته: سوزن را در انتهای ملیله سوم به داخل پارچه فرو می بریم، بدین ترتیب کمی ملیله شکسته ها برجسته تر بر روی پارچه قرار می گیرد.

در ادامه دوخت را مانند مرحله دوم ادامه می دهیم تنها با ذکر این نکته که سوزن را از میان 4 ملیله قبلی بیرون می آوریم تا در نهایت دوختی مارپیچ را به دور نگین داشته باشیم.

رقص سوزن بر پارچه (جواهردوزی) - تصویر 1 رقص سوزن بر پارچه (جواهردوزی) - تصویر 2

نمونه شماره 2

زرک دوزی با سرمه

- در این نمونه مانند نمونه نخست در ابتدا میانه کار را با نگین یا مروارید به عنوان مرکز قرار می دهیم.

مرحله اول:

مقداری سرمه صاف و یا تراش به اندازه یک سانتی متر را داخل سوزن قرار می دهیم و مشابه دوخت قبلی به دور نگین پیچیده و کمی قبل از انتهای سرمه، سوزن را به داخل پارچه فرو می بریم تا سرمه کمی برجسته تر دیده شود.

مرحله دوم:

مجدد در فاصله میان سرمه قبلی سوزن را از پارچه بیرون آورده و دوخت قبل را تکرار می کنیم و اینبار با حرکت دست سرمه را کمی منحنی به دور سرمه قبلی تاب می دهیم و بافتنی مارپیچ را ایجاد می کنیم.

رقص سوزن بر پارچه (جواهردوزی) - تصویر 3 رقص سوزن بر پارچه (جواهردوزی) - تصویر 4

دوخت 3

گل پولک دوزی برجسته(نوع اول)

مرحله اول:

در ابتدا سنگ یا نگینی را به عنوان مرکز گل در روی پارچه قرار می دهیم و سپس تعداد 4 منجوق را در سوزن قرار می دهیم بر روی آن یک پولک و مجدد 2 منجوق و یک پولک دیگر را وارد سوزن می کنیم و سوزن را به نحوی که پولک آخری به روی پارچه قرار بگیرد به آرامی از پارچه عبور می دهیم.

مرحله دوم:

سوزن را از کنار سنگ مرکزی از پارچه بیرون آورده و مجدد به تعداد منجوق و پولک گفته شده داخل سوزن قرار می دهیم این بار پولک آخری را به نحوی روی پارچه قرار می دهیم که کمی بر روی پولک اول را بگیرد.همین دوخت را حول نیم دایره یا دایره کامل دور تا دور سنگ ادامه می دهیم.

رقص سوزن بر پارچه (جواهردوزی) - تصویر 5 رقص سوزن بر پارچه (جواهردوزی) - تصویر 6

دوخت 4:

گل پولک دوزی برجسته (نوع دوم)

مرحله اول:

مرحله نخست این نوع گل به مانند دوخت شماره 3 انجام می شود با این تفاوت که این بار در ابتدا یک منجوق و سپس پولک و یک در میان منجوق و پولک به تعداد 6 عدد منجوق و 7 عدد پولک را در سوزن قرار می دهیم به نحوه ای که آخرین دانه ای که در نخ قرار می گیرد پولک باشد و بر روی پارچه قرار گیرد.

نکته:تعداد منجوقو پولک ها به اندازه گل بستگی دارد اما در ابتدا منجوق و در انتها حتماً پولک قرار می گیرد.

مرحله دوم: در این مرحله نیز مانند نوع اول دوخت بعدی را به نحوی قرار می دهیم که کمی بر روی پولک اول را بگیرد .

رقص سوزن بر پارچه (جواهردوزی) - تصویر 7 رقص سوزن بر پارچه (جواهردوزی) - تصویر 8

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه