ابتدا یک نوار دور کمر می بندیم . و متر را کنار گردن میگذاریم .و از روی سینه می اییم تا روی نوار دور کمر این قد بالاتنه جلو است . برای قد بالاتنه پشت هم به همین صورت عمل میکنیم.

ابتدا یک نوار دور کمر می بندیم . و متر را کنار گردن میگذاریم .و از روی سینه می اییم تا روی نوار دور کمر این قد بالاتنه جلو است . برای قد بالاتنه پشت هم به همین صورت عمل میکنیم.
بعد متر را درست کنار گردن میگذاریم تا انتهای سرشانه دقیقا نقطه ای که متر خم میشود و روی استین می اید . این اندازه سر شانه است .
بعد متر را روی قسمتی از دست که از بدن جدا شده و یک خط دارد میگذرایم تا سمت دیگر این اندازه کارور جلو است برای کارور پشت هم به همین صورت عمل میکنیم و اصولا کارور پشت بزرگتر از جلو هست .
حالا متر را روی گودی گردن میگذاریم دور گردن میپیچیم و دوباره روی گودی گردن میرسیم . این اندازه دور گردن است .
متر را دور سینه میگیریم با فاصله دو انگشت ( این دو انگشت به این صورت است که انگشتان اشاره و کنار ان را روی هم میچسبانیم و به حالت عمودی روی بدن قرار میدهیم یعنی کناره ی انگشتها به بدن می چسبد ! )این اندازه دور سینه کودک ماست .
متر را روی نقطه انتهای سرشانه میگذاریم وکمی دست را خم میکنیم از روی ارنج رد کرده تا روی مچ . این اندازه استین هست .
بعد متر رو دور بازو میگیرم دقیقا قسمت برجسته بازو با فاصله 2 انگشت طوری که متر ازادانه دور بازو بچرخد .این اندازه دور بازو می باشد .
برای دور مچ هم متر را دور مچ میگیریم با کمی فاصله که متر ازادانه از دست خارح شود این اندازه دور مچ کودک است . 
متر را دور نواری که دور کمر بستیم میپیچیم با فاصله 2 انگشت . این اندازه دور کمر کودک ماست .
برای دور با - سن  هم متر را دور برجسته ترین قسمت با - سن میگیریم با فاصله 4 انگشت . این اندازه دور با - سن کودک است .
برای قد دامن و قد شلوار متر را روی نوار دور کمر میگذاریم در پهلوی کودک تا روی پا ادامه میدهیم یا تا هر قدی که مد نظر ماست .

نکته : کودکان دور کمر و سینه و با - سن تقریبا یکسانی دارند چون اندام انها برجستگی ندارد . و اصولا همان دور سینه فقط استفاده میشود . ولی ما نحوه اندازه گیری را به شما اموزش دادیم.
میتوان این اندازه ها را روی لباس کودک گرفت لباسی که کاملا اندازه او باشد .
میتوان از جدول اندازه گیری در کودکان استفاده کرد که  با یک کودک نرمال کاملا هماهنگ هست .( من به شخصه از جدول استفاده میکنم چون اندازه گیری از یه کودک اونم از نوع بازیگوشش خیلی عذابه   ! )

روش کشیدن الگوی بالاتنه کودک

ابتدا یک کادر با طول قد بالاتنه و عرض1/2 دور سینه به اضافه ی 10 الی 15 سانت میکشیم .حالا کادر را از طول نصف میکنیم یعنی قد بالاتنه رو تقسم بر دو میکنیم و خط افقی میکشیم .این خط سینه ماست .
حالا تکه بالا را تقسیم بر دو میکنیم دوباره، و این خط کارور ماست .
سمت راست الگوی بالاتنه جلو و در سمت الگوی بالاتنه پشت را میکشیم . یعنی هر دو الگو رو همزان تکمیل میکنیم .
ابتدا:
ابتدا در سمت راست 1/6 دور گردن را به اضافه ی نیم سانت میکنیم هرچقدر شد روی خط گردن ( خط بالای کارور ) میرویم و به همان اندازه هم از روی خط بالاتنه پایین می اییم .و یک خط هلال میکشیم .
حالا در سمت چپ و برای گردن پشت هم همین اندازه را روی خط گردم میرویم و 1/5 سانت پایین می اییم .و هلال میکنیم . 
در این زمان عرض کادر ( 1/2 دور سینه به اضافه ی 10 الی 15 سانت) را تقسیم بر 2 میکنیم . 3 سانت پایین میاییم و به سمت گردن میرسانیم . بعد از نوک گردن( یعنی ابتدای هلالمان ، ان قسمت که اندازه گردن تمام شده ) اندازه سرشانه را میرویم . 
حالا روی خط کارور سمت جلو ا/2 کارور را علامت میزنیم .
برای قسمت پشت هم ½ کارور به اضافه نیم سانت میکنیم .
و علامت میزنیم و سرشانه را به این قسمت ها وصل میکنیم . 
برای قسمت جلو روی خط سینه ¼ سینه به اضافه 2 را میرویم . در این نقطه ما یک سانت بالا میرویم و بعد این قسمت را به خط کارور وصل میکنیم . به صورت هلال وصل میکنیم . 
برای قسمت پشت هم اندازه 1/4 دور سینه به اضافه 1 میرویم . و مثل جلو عمل میکنیم یعنی یک سانت بالا میرویم و بعد به صورت هلال به خط کرور وصل میکنیم .
هلال ها در سمت جلو باید بیشتر از سمت پشت باشد .
حالا روی خط کمر اندازه ¼ دورسینه به اضافه2 را از روی خط کمر برای قسمت جلو میرویم و به خط سینه وصل میکنیم .
برای پشت هم به همین ترتیب ولی به اضافه 1 میکنیم .
      
کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :
پروین چهارشنبه 6 خرداد 1394 ساعت '14:4
باسلام وتشکر فراوان از شما دستتون درد نکنه خیلی مفید بود من استفاده کردم موفق باشید

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه