روش دوخت آستین لنگی کلوش

سری جدید آموزش خیاطی درس سی و  پنجم - روش دوخت آستین لنگی کلوش

آموزش خياطي و خانه داری مریم - سری جدید آموزش خياطی درس سی و پنجم - روش دوخت آستین لنگی کلوش - تصویر 1

1- اول پارچه را به صورت کله قندی دولا می کنیم.
2- دولای باز آستین می شود. از دولای باز روی آستین 6 سانت داخل می رویم و چرت می زنیم.
3- از دولای بسته پارچه 15 سانت برای قوس حلقه آستین پایین می رویم و آستین را هلال می کشیم.
4- قد آستین را در بالای آستین از سمت دولای بسته به سمت پایین ادامه می دهیم.
5- در پایین آستین از دولای بسته 2/1 دور بازو برای آستین کوتاه به سمت دولای باز می رویم. از زاویه 3 سانت بالا رفته به صورت هلال می کشیم.
6- چون این آسین کلوش می باشد، دو تا آستین را جدا از هم قیچی می کنیم.

آموزش خياطي و خانه داری مریم - سری جدید آموزش خياطی درس سی و پنجم - روش دوخت آستین لنگی کلوش - تصویر 2

پارچه عرض و طول 50 سانت به صورت زاویه دولا می کنیم برای یک آستین این دو تا چرت روی هم می گذاریم.

آموزش خياطي و خانه داری مریم - سری جدید آموزش خياطی درس سی و پنجم - روش دوخت آستین لنگی کلوش - تصویر 3


منبع: www.khanoomi.ir

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه