آموزش خياطي و خانه داری مریم - سری جدید آموزش خياطی درس سی و سوم - روش دوخت آستین پرنسسی

سری جدید آموزش خیاطی درس سی و  سوم  - روش دوخت آستین پرنسسی

آموزش خياطي و خانه داری مریم - سری جدید آموزش خياطی درس سی و سوم - روش دوخت آستین پرنسسی - تصویر 1

1- اول پارچه را به نسبت دور سینه 20 تا 27 سانت مثل درس شماره یک به اضافه 6 سانت چهارلا می کنیم.
2- از چهارلای باز 6 سانت داخل می رویم و تا پایین آستین می کشیم.
3- بعد از 6 سانت به نسبت دور سینه گشادی آستین را می کشیم.
4- برای قوس آستین 20 تا 25 پایین می رویم و خط قسمت بالای آستین را رسم می کنیم.
5- اگر بلندی آستین را از بالا بکشیم قد آستین شمشیری را به اضافه قوس آستین 20 تا 25 سانت می کنیم. جواب به دست آمده را منهای 15 سانت می کنیم. حاصل تفریق بلندی آستین می شود.
6- روش دیگر: قد آستین اندازه گرفته شده را منهای 15 سانت می کنیم و از زیر بغل بعد از قوس آستین پایین می رویم.
7- برای مچ آستین بعد از 6 سانت وسط مستطیل علامت می گذاریم از وسط آستین 4/1 دور مچ به اضافه 2 سانت به سمت چپ و همان اندازه به سمت راست می رویم. بعد دو طرف خط های آستین را رسم می کنیم. سمت روی آستین به موازات ق��س آستین گرد می شود.
8- قسمت روی آستین درز می خورد.

روش دوخت
الف- اول برش آستین را می دوزیم.
ب- قسمت بالای آستین را چین می دهیم. معمولاً برای این مدل آستین چین را جمع می کنیم و به قسمت بالای آستین حدود 15 سانت چین می دهیم بعد به لباس وصل می کنیم.

آموزش خياطي و خانه داری مریم - سری جدید آموزش خياطی درس سی و سوم - روش دوخت آستین پرنسسی - تصویر 2

آموزش خياطي و خانه داری مریم - سری جدید آموزش خياطی درس سی و سوم - روش دوخت آستین پرنسسی - تصویر 3

منبع: www.khanoomi.ir

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه