روش دوخت آستین پفی

سری جدید آموزش خیاطی درس سی و دوم  - روش دوخت آستین پفی


آموزش خياطي و خانه داری مریم - سری جدید آموزش خياطی درس سی و دوم - روش دوخت آستین پفی - تصویر 1

1- پارچه را چهارلا می کنیم به عرض نسبت به دور سینه 20 تا 27 سانت و به طول قد آستین خودمان به اضافه قوس آستین مورد نظر 20 تا 25 و بعد عدد به دست آمده را منهای 15 سانت می کنیم و یک مستطیل می کشیم.
مثلاً قد آستین 56 سانت باشد به اضافه قوس آستین 25 می کنیم. جواب به دست آمده را منهای 15 سانت می کنیم. عدد به دست آمده بلندی آستین می شود.
این می شود بلندی تمام آستین 66=15-25+56 قد آستین.
2- برای قوس آستین 20 تا 25 سانت پایین می رویم و هلال آستین را می کشیم.
3- از قوس آستین، قد آستین منهای 15 سانت پایین می رویم.
4- از چهارلای بسته 2/1 دور مچ به اضافه 2 سانت به سمت چپ می رویم و خط زیر بغل آستین را می کشیم. بعد خط های علامت زده را قیچی می کنیم.
5- آستین را باز می کنیم. باقی مانده کار را مثل درس شماره 30 انجام می دهیم.
6- قسمت بالای آستین را چین سوزنی کرده به لباس وصل می کنیم.
7- این لباس صد در صد اپل لازم دارد.

آموزش خياطي و خانه داری مریم - سری جدید آموزش خياطی درس سی و دوم - روش دوخت آستین پفی - تصویر 2

منبع: www.khanoomi.ir

نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه