روش دوخت آستین کلوش شماره يک

سری جدید آموزش خیاطی درس سی و  ششم - روش دوخت آستین کلوش شماره یک

آموزش خياطي و خانه داری مریم - سری جدید آموزش خياطی درس سی و ششم - روش دوخت آستین کلوش شماره يک - تصویر 1

1- پارچه را به صورت کله قندی تا می زنیم.
2- از دولای بسته به نسبت دور سینه 20 تا 27 سانت به سمت چپ می رویم.
3- از این نقطه قد آستین را پایین می رویم.
4- از دولای باز 15 سانت برای قوس آستین پایین می رویم و خط آستین را می کشیم.
5- اگر به خواهیم قوس آستین بیشتر باشد و چین زیاد به خورد از خط به نسبت دور سینه بالا رفته و به قوس آستین وصل می کنیم.

آموزش خياطي و خانه داری مریم - سری جدید آموزش خياطی درس سی و ششم - روش دوخت آستین کلوش شماره يک - تصویر 2

آموزش خياطي و خانه داری مریم - سری جدید آموزش خياطی درس سی و ششم - روش دوخت آستین کلوش شماره يک - تصویر 3

منبع: www.khanoomi.ir

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه