روش دوخت یقه فرانسوی

سری جدید آموزش خیاطی درس بیست و هشتم - روش دوخت یقه آرشال جدا

آموزش خياطي و خانه داری مریم - سری جدید آموزش خياطی درس بیست و هشتم - روش دوخت یقه آرشال جدا - تصویر 1


1- پارچه را به اندازه 2/1 سرشانه به اضافه قد آستین به اضافه 2 سانت دولا می کنیم.
2- برش بلوز از دولای باز 2 سانت اضافه به بلندی قد بلوز یک خط تا پایین می کشیم.
3- از دولای باز بعد از 2 سانت 7 سانت داخل و 19 سانت پایین رفته دور گردن را می کشیم.
4- از دولای باز بعد از 2 سانت 2/1 سرشانه به اضافه قد آستین به سمت چپ می رویم و 7 سانت پایین می آییم و خط سرشانه را رسم می کنیم.
5- از نقطه 7 سانت 20 سانت پایین و 2 سانت داخل می رویم و خط دم آستین را رسم می کنیم.
6- اندازه قد بلوز به اضافه 5 سانت از سرشانه پایین می رویم.
7- در پایین لباس از دولای باز بعد از 2 سانت 4/1 دور باسن به اضافه 3 سانت به سمت چپ می رویم و خط زیر بغل را می کشیم.
8- پارچه جدا را دولا می کنیم به اندازه 2/1 سرشانه به اضافه قد آستین و 2 سانت جلو را تا می زنیم بعد برش جلو را روی این پارچه قرار می دهیم. پشت لباس را برش می زنیم با این تفاوت که پشت لباس دولای بسته می شود.
9- از دولای بسته پارچه 7 سانت داخل و 4 سانت پایین رفته دور گردن پشت را رسم می کنیم.
10- باقی مانده قسمت های لباس را مثل جلو برش می زنیم.
11- سجاف را از روی لباس رو بر می کنیم. به طرف سرشانه 4 سانت می رویم در پایین سجاف 8 سانت به سمت چپ می رویم. این دو نقطه را به هم وصل کرده قیچی می کنیم.

روش برش یقه
1) روی مقوا یک مستطیل می کشیم به عرض 8 و به بلندی 2/1 دور گردن روی لباس. سپس از سمت چپ 2 سانت بیرون می رویم. این نقطه را به صورت کج به پایین 8 سانت وصل می کنیم.
2) از سمت چپ از اول 2 سانت به صورت هلال خط یقه را به آخر سمت راست وصل می کنیم.
3) برش روی لایه و پارچه و دوخت مثل درس شماره 22 است.

آموزش خياطي و خانه داری مریم - سری جدید آموزش خياطی درس بیست و هشتم - روش دوخت یقه آرشال جدا - تصویر 2

آموزش خياطي و خانه داری مریم - سری جدید آموزش خياطی درس بیست و هشتم - روش دوخت یقه آرشال جدا - تصویر 3

آموزش خياطي و خانه داری مریم - سری جدید آموزش خياطی درس بیست و هشتم - روش دوخت یقه آرشال جدا - تصویر 4

آموزش خياطي و خانه داری مریم - سری جدید آموزش خياطی درس بیست و هشتم - روش دوخت یقه آرشال جدا - تصویر 5

تقسیم بندی مثل درس شماره 9
پارچه لازم عرض 90=2 متر
عرض 120= 5/1 متر
عرض 140= 1 متر
برش جلو برش باز یقه این روی لباس دوخته می شود

منبع: www.khanoomi.ir

نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه