روش دوخت یقه مردانه ساده

سری جدیدآموزش خیاطی درس بیست و چهارم - روش دوخت یقه مردانه ساده

آموزش خياطي و خانه داری مریم - سری جدیدآموزش خياطی درس بیست و چهارم - روش دوخت یقه مردانه ساده - تصویر 1


1- روی مقوا دوتا مستطیل روی هم می کشیم به صورت شکل:
2- مستطیل اول را به عرض 2 سانت و به طول 22 سانت رسم می کنیم.
3- مستطیل دومی را روی این مستطیل به عرض 4 سانت و به طول 20 می کشیم.
4- از سمت راست قسمت زیر که 2 سانت بیشتر است از زاویه نیم سانت داخل می رویم و گرد می کنیم.
5- سپس یقه را روی مقوا از وسط پشت مثل یقه ب ب درس شماره 22 سانت بندی می کنیم.
6- سرشانه های لباس را روی هم قرار می دهیم. از وسط جلو تا وسط پشت اندازه گرفته هر قدر باشد. روی الگو، روی همان عدد تا می زنیم بعد روی لایه قرار می دهیم.

روش دوخت
أ‌- اول لایه را به صورت اریب تا می زنیم. وسط پشت یقه را روی دولای بسته لایه قرار می دهیم.
ب‌- به اندازه خود لایه قیچی می کنیم.
ت‌- بعد برش یقه را باز می کنیم و روی پارچه می اندازیم به صورت اریب مثل یقه ب ب کار می کنیم.
ث‌- لایه ای روی پارچه می چسبانیم. دورتادور آن را یک سانت اضافه قیچی می کنیم.
ج‌- در پایین یقه یک سانت اضافه ر�� تا می زنیم روی یقه. سپس سه طرف یقه را می دوزیم.
ح‌- یقه را بر می گردانیم و اطو می کشیم.
خ‌- بعد از برگرداندن یقه قسمت زیر یقه یک سانت بلندتر از قسمت رو می شود. آن یک سانت را روی دور گردن لباس می دوزیم. سپس یقه قسمت رو را به روی دور گردن لباس و یقه چرخ کاری می کنیم که مثل دوخت مچ می شود.

آموزش خياطي و خانه داری مریم - سری جدیدآموزش خياطی درس بیست و چهارم - روش دوخت یقه مردانه ساده - تصویر 2
آموزش خياطي و خانه داری مریم - سری جدیدآموزش خياطی درس بیست و چهارم - روش دوخت یقه مردانه ساده - تصویر 3

آموزش خياطي و خانه داری مریم - سری جدیدآموزش خياطی درس بیست و چهارم - روش دوخت یقه مردانه ساده - تصویر 4

آموزش خياطي و خانه داری مریم - سری جدیدآموزش خياطی درس بیست و چهارم - روش دوخت یقه مردانه ساده - تصویر 5

دور یقه یک سانت پارچه اضافه

 قسمت رویی را لایه چسباندیم یک پارچه تا می زنیم روی لایه قسمت زیر را یک سانت لایه می دوزیم روی لباس

منبع: www.khanoomi.ir

نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه