روش پوشیدن مقنعه

مدل آرام:

روش پوشیدن مقنعه:

ابتدا مقنعه را سر کرده بعد شال آنرا به صورت یک ضرب در پشت سر انداخته و کروات آنرا تنظیم می کنیم.

ملزومات:

حریر- بروجرد

نحوه دوخت:

ابتدا قسمت جلوی مقنعه را می دوزیم سپس تکه پایین آن را که بروجرد به همراه حریر است را با هم فیکس کرده به قسمت جلو وصل می کنیم. کناره های کار را 2 رو حفره 4 سانتی خالی گذاشته کل کار را تکمیل می کنیم.سپس شال را به صورت استوانه دوخته و بعد داخل حفره می کنیم انتهای آنرا نیز در انتهای کار می بندیم.

روش پوشیدن مقنعه - تصویر 1

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه