-زیپ کاپشن که در انتها هم از هم جدا میشه.

-زیپ کاپشن که در انتها هم از هم جدا میشه.

امتحان مقاومت زیپ:
زیپ را ببندید از وسط تا بزنید با 2دست پارچه زیپ را از 2طرف بکشید تا از استحکام زیپ باخبر بشین.
این کارو برای زیپ شلوار حتما انجام بدین چون تعویض زیپ شلوار دوخته شده زمان بره.
کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه