-زیپ معمولی: همونجور که از اسمش پیداست معموله و دایره استفاده اش وسیعه. درز اکثر دامن ها را زیپ معمولی میدوزیم. زیپ معمولی را میتوانیم بدون پایه مخصوص زیپ هم بدوزیم اما بهتره که با پایه مخصوص دوخت بزنیم.

-زیپ معمولی: همونجور که از اسمش پیداست معموله و دایره استفاده اش وسیعه. درز اکثر دامن ها را زیپ معمولی میدوزیم. زیپ معمولی را میتوانیم بدون پایه مخصوص زیپ هم بدوزیم اما بهتره که با پایه مخصوص دوخت بزنیم.

-زیپ مخفی: این نوع زیپ حالت فانتزی داره و بیشتر در لباسایی کاربرد داره که حالت فانتزی و مجلسی دارن. یک عیب این نوع زیپ ها ظرافت بسیار آنهاست. بعد از دوخت این نوع از زیپ از روی کار زیپ به هیچ وجه نباید دید داشته باشه. این زیپ حتما باید با پایه دوخته بشه.
زیپ مخفی را (برای لباسهای مجلسی و دلخواه پوشنده) میتوان در پهلو دوخت که باید در پهلوی چپ دوخته بشه.
کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه