سنجاق قفلی

چی؟! با سنجاق قفلی ؟!؟!؟!؟!؟!

وسایل مورد نیاز:

- سنجاق قفلی سایز کوچک (کوچکترین سایز) حدود 100 تا 150 عدد

- کش باریک (تارجیحا نامرئی)

- منجوق یا مهره رنگی ریز

روش کار:

منجوق‌ها را داخل سنجا‌ق‌ها کرده و آنها را پر می‌کنیم. حدود 120 عدد که آماده شد، به اندازه 10 سانتی‌متر بزرگ‌تر از مچ دست، دو تکه کش جدا می‌کنیم. کش را از سر و ته سنجاق قفلی‌ها به صورت یکی در میان رد می‌کنیم. سپس دور مچ اندازه زده، کم و کسری آن را رفع می‌کنیم و کش را گره می‌زنیم سپس اضافی آن را می‌چینیم. از سر دیگرسنجاق‌ها به همان صورت اول قطعه کش دوم را رد می‌کنیم و گره می‌زنیم.

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه